ខ្សែភាពយន្ត The Divergent វគ្គ « Allegiant » ប្រកាស​ដាក់​បញ្ចាំង (​មាន​វីដេអូ​)​

6 Videos


​ខ្សែភាពយន្ត The Divergent ភាគ​ថ្មី Allegiant វគ្គ​ស្វែងរក​ការពិត ក្រោម​ស្នាដៃ​ដឹកនាំ​ផលិត​ខ្សែភាពយន្ត ពី​សំណាក់លោក Robert Schwentke ។

ខ្សែភាពយន្ត​ភាគ​ថ្មី Allegiant វគ្គ​ស្វែងរក​ការពិត ដែលជា​ខ្សែភាពយន្តស៊េ​រីពី The Divergent នោះ បាន​មកដល់​ជាមួយនឹង​ឈុត​ឆាក​ថ្មី ប្រកបដោយ​ភាព​ទាក់ទាញ និង ត្រជាក់​ភ្នែក​គួរ​បញ្ជាក់ថា​បេសកម្ម​ចម្បង​នៃ​ដំណើរ​ស្វែងរក​ការពិត​ពីអ្វី​ដែលមាន​ជាក់ស្តែង នៅ​ពីក្រោយ​ជញ្ជាំង Beatrice Prior និង Tobias Eaton ផ្សងព្រេង​ចូល​តំបន់​ដែល​នៅក្រៅ​ជញ្ជាំង ហើយ​ត្រូវបាន​ចាប់ ខ្លួន​ដោយ​ក្រុម​ភ្នាក់ងារ សម្ងាត់​ការពារ​ស្សែន (BGW) ។

M88


អំឡុង​បេសកម្ម​ផ្សង​ចូល​តំបន់​ដែល​នៅក្រៅ​ជញ្ជាំង មាន​ហេតុការណ៍​ជាច្រើន​បានកើត​ឡើង រួមមាន​ទិដ្ឋភាពវាយប្រហារ តស៊ូ ប្រយុទ្ធ និង ជាពិសេស​នោះស្វែងរក​ការពិត ៕

ខ្សែភាពយន្ត The Divergent វគ្គ « Allegiant » ប្រកាស​ដាក់​បញ្ចាំង (​មាន​វីដេអូ​)​

ខ្សែភាពយន្ត The Divergent វគ្គ « Allegiant » ប្រកាស​ដាក់​បញ្ចាំង (​មាន​វីដេអូ​)​

ខ្សែភាពយន្ត The Divergent វគ្គ « Allegiant » ប្រកាស​ដាក់​បញ្ចាំង (​មាន​វីដេអូ​)​
ខ្សែភាពយន្ត The Divergent វគ្គ « Allegiant » ប្រកាស​ដាក់​បញ្ចាំង (​មាន​វីដេអូ​)​

Related