ដេននី ទម្លាយថាមានអ្នក មានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ ទាក់ទងចង់ គេងជាមួយនាង

ភ្នំពេញ៖ តារាសម្តែង ដែលមានដើមទ្រូងធំមូលក្លំ នាង ដេននី ថ្មីៗនេះបានចេញមុខ ទម្លាយប្រាប់មហាជនថា ដោយសារតែរូបសម្រស់ ភាពសិចស៊ីរបស់នាង បានធ្វើឲ្យបុរសម្នាក់ ដែលជាអ្នកមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ មានមុខមាត់តួនាទី ធំម្នាក់បានទាក់ទង ចង់យកលុយមកធ្វើជាធ្នាក់ ទាក់យកខ្លួនប្រាណរបស់នាង ។

តារាសម្តែងដែលល្បីទៅ លើភាពសិចស៊ីនាង ដេននី បានទម្លាយជាសាធារណៈ នៅលើបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួន ដោយមានរយៈពេលជិត ៤នាទី។ ចង់ដឹងថានាងនិយាយអ្វីខ្លះ តោះទៅទស្សនាជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា ៕

ដេននី ទម្លាយថាមានអ្នក មានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ ទាក់ទងចង់ គេងជាមួយនាង

ដេននី ទម្លាយថាមានអ្នក មានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ ទាក់ទងចង់ គេងជាមួយនាង

ដេននី ទម្លាយថាមានអ្នក មានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ ទាក់ទងចង់ គេងជាមួយនាង

ដេននី ទម្លាយថាមានអ្នក មានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ ទាក់ទងចង់ គេងជាមួយនាង

ដេននី ទម្លាយថាមានអ្នក មានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ ទាក់ទងចង់ គេងជាមួយនាង