វេទិកា​ពិភាក្សា​អំពី​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម ​និង​អប់រំ​ នៅ​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន

វេទិកា​ពិភាក្សា​អំពី​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម ​និង​អប់រំ​ នៅ​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្នភ្នំពេញ​ ៖ ​នៅ​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា​ កាលពី​វេលា​ម៉ោង​៩​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៩​ ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​បាន​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ស៊េរី​ ក្រោម​ប្រធានបទ​វេទិកា​ពិភាក្សា​ស្តីពី​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​ និង​អប់រំ​នៅ​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន។

សិក្ខាសាលា​ស៊េរី​នេះ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​ក្រោម​អធិបតីភាព​លោក​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ស៊ុន ​ចាន់ថុល ​និង​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន​និង​កីឡា។ នេះ​ជា​​លើក​ទី​៧​​ហើយ ​ដែល​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ស៊េរី​នេះ។

គួរ​បញ្ជាក់​ថា ​សិក្ខាសាលា​ស៊េរី​នេះ​​ធ្វើ​ឡើង​ក្រោម​គំនិត​ផ្ដួចផ្ដើម ​ដោយ​លោក​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ស៊ុន ​ចាន់ថុល៕

វេទិកា​ពិភាក្សា​អំពី​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម ​និង​អប់រំ​ នៅ​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន

វេទិកា​ពិភាក្សា​អំពី​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម ​និង​អប់រំ​ នៅ​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន

វេទិកា​ពិភាក្សា​អំពី​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម ​និង​អប់រំ​ នៅ​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន