៥៥​នាក់​ស្លាប់​ក្នុង​ឧបទ្ទវហេតុ​ធ្លាក់​យន្តហោះ​ដឹក​អ្នកដំណើរ​នៅ​រុស្ស៊ី​

​dnt-news : យ៉ាងហោចណាស់​មាន​មនុស្ស​៥៥​នាក់​ស្លាប់ ក្នុង​ឧបទ្ទវហេតុ​ធ្លាក់​យន្តហោះ​ដឹក​អ្នកដំណើរ​មួយគ្រឿង​នៅក្នុង​ប្រទេស​រុស្ស៊ី​។​