ក្រុមហ៊ុន​សែ​ល​កាត​ប្រគល់​រង្វាន់ ទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy S6 EdgePlus​ ដល់​អតិថិជន​ចំនួន​១០​រូប​

ក្រុមហ៊ុន​សែ​ល​កាត​ប្រគល់​រង្វាន់ ទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy S6 EdgePlus​ ដល់​អតិថិជន​ចំនួន​១០​រូប​ភ្នំពេញ ​៖ ក្រុមហ៊ុន​សែ​ល​កាត​ បាន​ធ្វើ​ការ​ប្រគល់​រង្វាន់ ទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy S6 EdgePlus ដល់​អតិថិជន ​ដែល​បាន​ឈ្នះ​រង្វាន់ ក្នុង​សប្ដាហ៍​ទី ១ នៃ​កម្មវិធី​ភ្ជាប់​គម្រោង​ឈ្នះ​រង្វាន់ ពី​គម្រោង​អស្ចារ្យ $១= $៣០កាលពី​ថ្ងៃទី​២១ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៦​ នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្ទាល់​។​

​ដើម្បី​មានឱកាស​ឈ្នះ​រង្វាន់​ដូច​អតិថិជន​សែ​ល​កាត​ទាំង​១០​រូប​នេះ លោកអ្នក​គ្រាន់ តែ​ធ្វើការ​ភ្ជាប់​គម្រោង​អស្ចារ្យ $១=$៣០ ដោយ​ចុច #៨៣៨៣#២# រួច​ជ្រើស​យក​គម្រោង​ដែល​អ្នក​ពេញចិត្ត​នៅ​ក្រុម​ហ៊ុន​សែ​ល​កាត​។ ភ្ជាប់​គម្រោង​រៀងរាល់​សប្ដាហ៍ ​ដើម្បី​មានឱកាស​ឈ្នះ​រង្វាន់​រៀងរាល់​សប្ដាហ៍​។​

កម្មវិធី​នេះ​ មាន​ផ្តល់​ជូន​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ៧ ខែ​មីនា ដល់​ថ្ងៃទី ១០ ខែមេសា ​ឆ្នាំ​២០១៦​ខាងមុខ​។​

ឈ្មោះ​អ្នកឈ្នះ​រង្វាន់​សប្ដាហ៍​ទី ១ ៖​ រួមមាន​ ឈ្មោះ ​ហេង សូ​នី​តា​គឹម ឆេង​គឹម ឆេង​ មាន​លេខ​ទូរស័​ព្ទ ០៨៩ ៥៩៦ ៤៦៤ ​ទី​២​ឈ្មោះ​ ជិន វី​រិទ្ធី ទូរស័ព្ទ ០១២ ៦៩១ ៥៥៥ ទី​៣​ ឈ្មោះ ​គឹម ឆេង ​មាន​លេខ​០១២ ៩៩៤ ៤២៣ ​ទី​៤​ ឈ្មោះ​ លាក់ សុខ​ណេង​ ទូរស័ព្ទ ​០៧៨ ៧៤៥ ៣៣៣ ​ទី​៥ ​ឈ្មោះ ​នេ​ត ចរិ​យា​ ទូរស័ព្ទ ០៧៧ ៣៦៦ ៩៦៨ ទី​៦ ​ឈ្មោះ​ហេង ស៊ូ​គា​ងា​ន ទូរស័ព្ទ ០១៧ ៥១៥ ៩២៥ ​ទី​៧ ​ឈ្មោះ​ងួន ច័ន្ទ​ដា​រា​ ទូរស័ព្ទ ​០៧៦ ៩៨៣ ៨៨៨ ទី​៨​ ឈ្មោះ ​សំណាង​ លី​ណេ ​ទូរស័ព្ទ ​០១៧ ៩២៨ ៣៧៩ ​ទី​៩​ មាន​លេខ​ ០១១ ៤៧៨ ៦៧៥ និង​ទី​១០​ មាន​លេខ​ ០៩២ ៧៨៥ ១៥៣​។​ សម្រាប់​អតិថិជន​ជា​ម្ចាស់​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ទាំងពីរ​នេះ​សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​ក្រុមហ៊ុន​សែ​ល​កាត​មុន​ថ្ងៃទី ១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦​។​

ចំពោះ​លេខ​ទូរស័ព្ទ​អ្នកឈ្នះ​រង្វាន់​សប្ដាហ៍​ទី២ពី​កម្មវិធី​គម្រោង​អស្ចារ្យ $១=$៣០ ៖​ រួមមាន ០៧៧៨៧៩៩៨៦,០១៧៣៣៣៦២៦,០៧៧៦៨៦៧៩៩,០១១៤១៦៧០៩,០៨៥៥៨១៥៦៨,០១២៤២៨២០៦,០១៧៦០១២៦០,០១២៧០៦៩៨៨,០៩២៩១២១៦៥ ​និង​០៨៥៣៨៦៨៥៧​៕​

ក្រុមហ៊ុន​សែ​ល​កាត​ប្រគល់​រង្វាន់ ទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy S6 EdgePlus​ ដល់​អតិថិជន​ចំនួន​១០​រូប​