វីដេអូគួរឲ្យរន្ធត់!! ISIS បានបង្ហាញវីដេអូ ពីការវាយប្រហារតាមអាកាស របស់អាមេរិកទៅលើទីតាំងដ៏រឹងមុាំរបស់ខ្លួន ហើយបានសំលាប់សកម្មជន ISIS ជាច្រើននាក់


(អុីរ៉ាក់)៖ មានព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យរន្ធត់មួយ ដែលកើតឡើងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាស របស់កងទ័ពអាមេរិកទៅលើពួក ISIS នៅក្នុងប្រទេស អ៊ីរ៉ាក់ នៃ ទីក្រុង Mosul ត្រូវបាន ដែលបានចេញផ្សាយដោយ ទីភ្នាក់ងារពត៌មានមួយរបស់ក្រុមភេរវកម្មនេះ។

ការផ្ទុះអគារធំៗ បានបង្កើតជាធលីហ៊ំុព័ទ្ធជំវិញហ្វូងមនុស្ស និងតំបន់ជំវិញទីតាំងទំលាក់គ្រាប់បែកទាំងពីរលើកនេះ។ ការវាយប្រហារតាមអាកាស របស់អាមេរិកទៅលើទីតាំងដ៏រឹងមុាំរបស់ISIS ហើយបានសំលាប់សកម្មជន ISIS ច្រើនជាង 25នាក់ និងជនសុីវិលរាប់សិបនាក់៕
វីដេអូគួរឲ្យរន្ធត់!! ISIS បានបង្ហាញវីដេអូ ពីការវាយប្រហារតាមអាកាស របស់អាមេរិកទៅលើទីតាំងដ៏រឹងមុាំរបស់ខ្លួន ហើយបានសំលាប់សកម្មជន ISIS ជាច្រើននាក់

វីដេអូគួរឲ្យរន្ធត់!! ISIS បានបង្ហាញវីដេអូ ពីការវាយប្រហារតាមអាកាស របស់អាមេរិកទៅលើទីតាំងដ៏រឹងមុាំរបស់ខ្លួន ហើយបានសំលាប់សកម្មជន ISIS ជាច្រើននាក់

វីដេអូគួរឲ្យរន្ធត់!! ISIS បានបង្ហាញវីដេអូ ពីការវាយប្រហារតាមអាកាស របស់អាមេរិកទៅលើទីតាំងដ៏រឹងមុាំរបស់ខ្លួន ហើយបានសំលាប់សកម្មជន ISIS ជាច្រើននាក់

វីដេអូគួរឲ្យរន្ធត់!! ISIS បានបង្ហាញវីដេអូ ពីការវាយប្រហារតាមអាកាស របស់អាមេរិកទៅលើទីតាំងដ៏រឹងមុាំរបស់ខ្លួន ហើយបានសំលាប់សកម្មជន ISIS ជាច្រើននាក់

វីដេអូគួរឲ្យរន្ធត់!! ISIS បានបង្ហាញវីដេអូ ពីការវាយប្រហារតាមអាកាស របស់អាមេរិកទៅលើទីតាំងដ៏រឹងមុាំរបស់ខ្លួន ហើយបានសំលាប់សកម្មជន ISIS ជាច្រើននាក់

វីដេអូគួរឲ្យរន្ធត់!! ISIS បានបង្ហាញវីដេអូ ពីការវាយប្រហារតាមអាកាស របស់អាមេរិកទៅលើទីតាំងដ៏រឹងមុាំរបស់ខ្លួន ហើយបានសំលាប់សកម្មជន ISIS ជាច្រើននាក់
ប្រែសម្រួលដោយ៖ baykdang
ប្រភព៖ Dailymail

  • វីដេអូគួរឲ្យរន្ធត់!! ISIS បានបង្ហាញវីដេអូ ពីការវាយប្រហារតាមអាកាស របស់អាមេរិកទៅលើទីតាំងដ៏រឹងមុាំរបស់ខ្លួន ហើយបានសំលាប់សកម្មជន ISIS ជាច្រើននាក់已关闭评论
  • 17 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/21  Category:កំសាន្ត
Tags: