ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​គ្រោង​រៀបចំ​ពិធី​ដង្ហែ​ផលិតផល​ខ្មែរ ២០​មុខ​ដើម្បី​ឲ្យ​ខ្មែរ​ប្រើ​របស់​ខ្មែរ

​ភ្នំពេញ​៖ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម លោក ស៊ុន ចាន់ថុល បាន​ឲ្យ​ដឹង​កាលពី​ចុង​សប្តាហ៍​កន្លងទៅ​ថា ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម គ្រោង​រៀបចំ​ពិធី​ហែ​ក្បួន​ផ្សព្វផ្សាយ​ផលិតផល​ខ្មែរ​ចំនួន​២០​មុខ​នៅ​ខេត្ត ទេសចរណ៍​ចំនួន​៣​នៅ​កម្ពុជា ដើម្បី​ជំរុញ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ប្រើប្រាស់​ផលិតផល​ក្នុងស្រុក​។