សុខ ពិសី ល្បី​បូម​ថ្ពាល់​

dnt-news : ​អំឡុងពេល សុខ ពិសី បាត់​មុខ​មួយរយៈ​ដែល​គ​សង្ស័យថា នាង​សម្ងំ​ពពោះ​សម្រាលកូន តែ​នាង​ចេញមុខ​បដិសេធ​នោះ លុះ​ពេល​វិល​មកលេង​សិល្បៈ​ជាថ្មី​ស្រាប់តែ​ទម្រង់​មុខ​របស់​នាង​ខុសពី​ធម្មតា​ទើប​ល្បី​ថា នាង​បាន​កែទម្រង់​មុខ​អក្សរ​វី (V) ដោយបាន​ចំណាយ​ប្រាក់​ជាច្រើន​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ដើម្បី​វះកាត់​បង្រួម​ថ្គាម ន