គង់ វង្ស​យ៉ា​ទី ស្រលាញ់​លុយ​ជាង​យកប្តី​

dnt-news : ​គង់ វង្ស​យ៉ា​ទី បាន​បង្ហើប​ប្រាប់ថា​នាង មាន​តួនាទី​ធំ​ណាស់ នាង​ត្រូវ​រ៉ាប់រង​ជីវភាព​គ្រួសារ​ទាំងមូល នាង​ខំធ្វើការ​សន្សំ​ប្រាក់​ទាំងយប់ ទាំង​ថ្ងៃ​ដើម្បី​គ្រួសារ​។ សូម្បីតែ​រថយន្ត​ក៏​មិន​ហ៊ាន​ផ្លាស់ប្តូ​រដែរ ដូច្នេះហើយ ទើប​នាង​មិនទាន់​គិតពី​រឿង​រៀបការ ។​