អ្នករាយការណ៍​ពិសេស អ​.​ស​.​ប​នឹង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​យូរ​ចម្លែក​នៅ​កម្ពុជា​

​ភ្នំពេញ​៖ លោកស្រី រ៉ូ​ណា ស្មី​ត (Rhona Smith) អ្នករាយការណ៍​ពិសេស​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ទទួលបន្ទុក​សិទ្ធិមនុស្ស​ប្រចាំ​កម្ពុជា នឹង​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ផ្លូវការ​នៅ​កម្ពុជា​ពីថ្ងៃ​ទី​២១ ដល់​ថ្ងៃទី​៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៦ ដើម្បី​ពិនិត្យមើល​បញ្ហា​មួយចំនួន​តាម​ភារកិច្ច​របស់ខ្លួន​នេះ​បើ​យោ​តាម​សេចក្តីប្រកាស​ព័