អ៊ា​ម វ​ន្នី កំពុងតែ​មានការ​គាំទ្រ​ខ្លាំង​នៅលើ​ទឹកដី​អាមេរិក

dnt-news : ​តារាចម្រៀង និង​ជា​អ្នកនិពន្ធ​បទ Original Song ច្រៀង​ដោយ​ខ្លួនឯង អ៊ា​ម វ​ន្នី បាន​ចាក​ចេញពី​ប្រទេស​កម្ពុជា ទៅកាន់​ទឹកដី​សហរដ្ឋអាមេរិក​នៃ​រដ្ឋ​មុនី​សូ​តា កាលពី​ថ្ងៃទី​១៦ ខែមីនា កន្លងទៅ​ថ្មីៗ​នេះ តាមរយៈ​ការស្នើសុំ​របស់​អង្គការ​សមាគម​បងប្អូន​ខ្មែរ​ដែល​រស់នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក នេះ​ជា​លើក​ទី​១ សម្