បុរស​​ទាំង​១៥​រូប​ដែល​ស្លៀកពាក់​ទាន់​សម័យ​បំផុត​ក្នុង​លោក ​​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​David Beckham ​ដែរ​

ការ​ស្លៀកពាក់​ទៅ​តាម​សម័យ​កាល​នីមួយៗ​ មាន​ភាព​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ជា​បន្តបន្ទាប់។ មនុស្ស​ដែល​ទាន់​សម័យ​តែងតែ​តុបតែង​ខ្លួន​អោយ​មាន​ភាព​ទាក់ទាញ និង​ស្រស់​សង្ហា​ ទៅ​តាម​ចំណូលចិត្ត​​របស់​ខ្លួន និង​ទៅ​តាម​កាលៈទេសៈ​ ឬ​កម្មវិធី​ដែល​ខ្លួន​បាន​ចូលរួម​។ ជា​បន្ត​ទៅ​នេះ​ ​​សូម​មើល​ការ​ស្លៀកពាក់​របស់​តារា​ប្រុស​ល្បីៗ​១៥​រូប ​ក្នុង​ចំណោម​នោះ​ ក៏​មាន​ David Beckham ផង​ដែរ ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​បុរស​ដែល​ស្លៀក​ពាក់​ទាន់​សម័យ និង ស្រស់​សង្ហា​បំផុត​ក្នុង​លោក។ តើ​សុភាពនារី​ទាំងឡាយ​យល់​យ៉ាង​ណា​ដែរ?
១៥) ​ Michael B. Jordan ៖ លោក​គឺ​ជា​តារា​សម្តែង​ប្រុស​របស់​អាមេរិក បច្ចុប្បន្ន ​Michael B. Jordan មាន​អាយុ​២៩​ឆ្នាំ។

បុរស​​ទាំង​១៥​រូប​ដែល​ស្លៀកពាក់​ទាន់​សម័យ​បំផុត​ក្នុង​លោក ​​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​David Beckham ​ដែរ​

១៤) Cam Newton៖ ​ លោក​គឺ​ជា​កីឡាករ​បាល់អោប​របស់​អាមេរិក ​បច្ចុប្បន្ន Cam Newton មាន​អាយុ​២៦​ឆ្នាំ​។

បុរស​​ទាំង​១៥​រូប​ដែល​ស្លៀកពាក់​ទាន់​សម័យ​បំផុត​ក្នុង​លោក ​​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​David Beckham ​ដែរ​

១៣) ​Ryan Gosling៖ ​ លោក​គឺ​ជា​តារា​សម្ដែង​ជនជាតិ​កាណាដា​ មិន​ត្រឹម​ជា​តារា​សម្ដែង Ryan Gosling ​ក៏​ជា​តន្ត្រីករ​ អ្នកដឹកនាំ​ភាពយន្ត អ្នក​សរសេរ​សាច់​រឿង ព្រម​ទាំង​ជា​ផលិតករ​ផងដែរ។ បច្ចុប្បន្ន Ryan Gosling មាន​អាយុ​៣៥​ឆ្នាំ។

បុរស​​ទាំង​១៥​រូប​ដែល​ស្លៀកពាក់​ទាន់​សម័យ​បំផុត​ក្នុង​លោក ​​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​David Beckham ​ដែរ​

១២)​ Kit Harrington៖​ លោក​គឺ​ជា​តារា​សម្ដែង​ប្រុស​របស់​ប្រទេស​អង់គ្លេស ​បច្ចុប្បន្ន Kit Harrington មាន​អាយុ​២៩​ឆ្នាំ​។

បុរស​​ទាំង​១៥​រូប​ដែល​ស្លៀកពាក់​ទាន់​សម័យ​បំផុត​ក្នុង​លោក ​​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​David Beckham ​ដែរ​

១១) ​​Lucky Blue Smith៖​ លោក​គឺ​ជា​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​ផង និង​ជា​តារា​សម្ដែង​ផង របស់​អាមេរិក។

បុរស​​ទាំង​១៥​រូប​ដែល​ស្លៀកពាក់​ទាន់​សម័យ​បំផុត​ក្នុង​លោក ​​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​David Beckham ​ដែរ​

​១០)​ LeBron James៖ ​លោក​គឺ​ជា​តារា​បាល់បោះ​របស់​អាមេរិក បច្ចុប្បន្ន LeBron James មាន​អាយុ​៣១​ឆ្នាំ។

បុរស​​ទាំង​១៥​រូប​ដែល​ស្លៀកពាក់​ទាន់​សម័យ​បំផុត​ក្នុង​លោក ​​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​David Beckham ​ដែរ​

៩) ​ Rami Malek ៖ ​លោក​គឺ​ជា​តារា​សម្ដែង​របស់​អាមេរិក បច្ចុប្បន្ន​នេះ ​Rami Malek មាន​អាយុ​៣៤​ឆ្នាំ។

បុរស​​ទាំង​១៥​រូប​ដែល​ស្លៀកពាក់​ទាន់​សម័យ​បំផុត​ក្នុង​លោក ​​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​David Beckham ​ដែរ​

៨)​ David Beckham​៖ លោក​គឺ​ជា​កំពូល​តារា​បាល់​ទាត់​របស់​អង់គ្លេស និង​ជា​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​ទៀត​ផង បច្ចុប្បន្ន​ David Beckham មាន​អាយុ ៤០ឆ្នាំ។

បុរស​​ទាំង​១៥​រូប​ដែល​ស្លៀកពាក់​ទាន់​សម័យ​បំផុត​ក្នុង​លោក ​​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​David Beckham ​ដែរ​

៧) ​ Jeff Goldblum៖ ​លោក​គឺ​ជា​តារាសម្តែង​របស់​អាមេរិក​ បច្ចុប្បន្ន Jeff Goldblum មាន​អាយុ​៦៣ឆ្នាំ​។​

បុរស​​ទាំង​១៥​រូប​ដែល​ស្លៀកពាក់​ទាន់​សម័យ​បំផុត​ក្នុង​លោក ​​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​David Beckham ​ដែរ​

៦) ​ Nick Wooster៖​ លោក​គឺ​ជា​អ្នក​បង្ហាញ​ម៉ូត​តាម​ហាង​ល្បីៗ របស់​អាមេរិក បច្ចុប្បន្ន Nick Wooster មាន​អាយុ៥៦ឆ្នាំ។​

បុរស​​ទាំង​១៥​រូប​ដែល​ស្លៀកពាក់​ទាន់​សម័យ​បំផុត​ក្នុង​លោក ​​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​David Beckham ​ដែរ​

៥) ​Kanye West៖​ លោក​គឺ​ជា​តារា​ចម្រៀង Hip Hop របស់​អាមេរិក ជា​អ្នកនិពន្ធ​ទំនុកច្រៀង ជា​អ្នកច្នៃ​ម៉ូត និង​ជា​អ្នកជំនួញ​ផង​ដែរ។ បច្ចុប្បន្ន ​Kanye West  មាន​អាយុ​៣៨​ឆ្នាំ។

បុរស​​ទាំង​១៥​រូប​ដែល​ស្លៀកពាក់​ទាន់​សម័យ​បំផុត​ក្នុង​លោក ​​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​David Beckham ​ដែរ​

៤) ​Daniel Craig៖​ លោក​គឺ​ជា​តារា​ហូ​លីវូត​ដ៏​ល្បី​របស់​អង់គ្លេស ​បច្ចុប្បន្ន​ Daniel Craig មាន​អាយុ​៤៨​ឆ្នាំ។

បុរស​​ទាំង​១៥​រូប​ដែល​ស្លៀកពាក់​ទាន់​សម័យ​បំផុត​ក្នុង​លោក ​​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​David Beckham ​ដែរ​

៣)​ Tom Ford៖​ លោក​គឺ​ជា​អ្នក​ច្នៃ​ម៉ូត និង​ ​ជា​ផលិតករ​ភាពយន្ត​របស់​អាមេរិក​ បច្ចុប្បន្ន​ Tom Ford មាន​អាយុ​៥៤​ឆ្នាំ។

បុរស​​ទាំង​១៥​រូប​ដែល​ស្លៀកពាក់​ទាន់​សម័យ​បំផុត​ក្នុង​លោក ​​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​David Beckham ​ដែរ​

២) ​Harry Styles៖ លោក​គឺ​ជា​តារា​ចម្រៀង​របស់​អង់គ្លេស និង​ ​ជា​អ្នកនិពន្ធ ​បច្ចុប្បន្ន Harry Styles មាន​អាយុ​២២​ឆ្នាំ។

បុរស​​ទាំង​១៥​រូប​ដែល​ស្លៀកពាក់​ទាន់​សម័យ​បំផុត​ក្នុង​លោក ​​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​David Beckham ​ដែរ​

១) ​Eddie Redmayne៖​ លោក​គឺ​ជា​តារា​សម្ដែង​របស់​អង់គ្លេស និង​ជា​តារា​ម៉ូដែល ព្រម​ទាំង​ជា​អ្នក​ចម្រៀង​ផង​ដែរ បច្ចុប្បន្ន​ Eddie Redmayne មាន​អាយុ​៣៤ឆ្នាំ៕

បុរស​​ទាំង​១៥​រូប​ដែល​ស្លៀកពាក់​ទាន់​សម័យ​បំផុត​ក្នុង​លោក ​​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​David Beckham ​ដែរ​

ប្រភព៖​bizkhmer

  • បុរស​​ទាំង​១៥​រូប​ដែល​ស្លៀកពាក់​ទាន់​សម័យ​បំផុត​ក្នុង​លោក ​​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​David Beckham ​ដែរ​已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/22  Category:កំសាន្ត
Tags: