របាយការណ៍​មួយ​ហៅ​ឲ្យ​រដ្ឋ​ផ្ដល់​លទ្ធភាព​ឲ្យ​​សិស្ស​ក្រី​ក្រ​នៅ​អូស្ដ្រាលី​​ជិះ​យាន​ជំនិះ​សាធារណៈ​ដោយ​មិន​បាច់​បង់​លុយ

របាយការណ៍​ថ្មី​មួយ​ហៅ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​រដ្ឋ​វិចថូរៀ​ផ្ដល់​លទ្ធភាព​ឲ្យ​​សិស្ស​ពី​ក្រុម​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​រក​បាន​ចំណូល​តិច​មាន​សិទ្ធិ​អាច​ប្រើ​​ប្រាស់​សេវា​យាន​ជំនិះ​សាធារណៈ​ដោយ​មិន​បាច់​បង់​លុយ។

  • របាយការណ៍​មួយ​ហៅ​ឲ្យ​រដ្ឋ​ផ្ដល់​លទ្ធភាព​ឲ្យ​​សិស្ស​ក្រី​ក្រ​នៅ​អូស្ដ្រាលី​​ជិះ​យាន​ជំនិះ​សាធារណៈ​ដោយ​មិន​បាច់​បង់​លុយ已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/22  Category:ព័ត៌មាន