មើល​​តួហុងកុង​ល្បីៗ​ ពី​មុន​និង​ឥលូវ​ប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

តារា​សម្ដែង​​ហុងកុង​​ដូចជា Stephen Chow(ទិនហ្វី) , Andy Lau(លីវតឺហួរ) និង Aaron Kwokជាដើម សុទ្ធ​​តែ​មាន​ឈ្មោះ​ជា​តារា​ជើងចាស់​​ប្រចាំ​ឧស្សាហកម្ម​ភាពយន្ត​ហុងកុង។ ទស្សនិកជន​ដែល​​ធ្លាប់​​ទស្សនា​រឿង​របស់​តារា​ទាំង​នោះ​​សម្ដែង​កាល​ពី​ ២០ ៣០​ឆ្នាំ​​ប្រាកដ​ជា​ចាំ​បាន​នូវ​របស់​នាង​សង្ហារ​របស់​ពួក​គេ។ ប៉ុន្តែ​មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ន​ពេល​វេលា​រៀង​យូរ​បន្តិច​ហើយ រូប​រាង​ មុខ​មាត់​ដែល​ធ្លាប់​មាន​មន្ត​ស្នេហ៍​របស់​ពួក​គេ​ក៏​មាន​ការ​ប្រែប្រួល​ខ្លះ​ៗ​ដែរ? ចង់​ដឹង​តារា​ប្រុស​ទាំង​នោះ​មាន​រូបរាង​ប្លែក​ប៉ុណ្ណា​សូម​មើល​រូប​ខាង​ក្រោម៖

 

១. Leon Lai បច្ចុប្បន្ន​អាយុ​៤៩​ឆ្នាំ

 

មើល​​តួហុងកុង​ល្បីៗ​ ពី​មុន​និង​ឥលូវ​ប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​​យ៉ាងណា​ខ្លះ?
២.Jet Li បច្ចុប្បន្ន​អាយុ​៥២​ឆ្នាំ

 

មើល​​តួហុងកុង​ល្បីៗ​ ពី​មុន​និង​ឥលូវ​ប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​​យ៉ាងណា​ខ្លះ?
៣. Aaron Kwok បច្ចុប្បន្ន​អាយុ​៥០​ឆ្នាំ

 

មើល​​តួហុងកុង​ល្បីៗ​ ពី​មុន​និង​ឥលូវ​ប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​​យ៉ាងណា​ខ្លះ?
៤. Stephen Chow បច្ចុប្បន្ន​អាយុ​៥៣​ឆ្នាំ

 

មើល​​តួហុងកុង​ល្បីៗ​ ពី​មុន​និង​ឥលូវ​ប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​​យ៉ាងណា​ខ្លះ?
៥.Jacky Cheung បច្ចុប្បន្ន​អាយុ​៥៤​ឆ្នាំ

 

មើល​​តួហុងកុង​ល្បីៗ​ ពី​មុន​និង​ឥលូវ​ប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​​យ៉ាងណា​ខ្លះ?
៦.Andy Lau បច្ចុប្បន្ន​អាយុ៥៤ឆ្នាំ

 

មើល​​តួហុងកុង​ល្បីៗ​ ពី​មុន​និង​ឥលូវ​ប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​​យ៉ាងណា​ខ្លះ?
៧. Ray Lui បច្ចុប្បន្ន​អាយុ​៥៩​ឆ្នាំ

 

មើល​​តួហុងកុង​ល្បីៗ​ ពី​មុន​និង​ឥលូវ​ប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​​យ៉ាងណា​ខ្លះ?
៨.David Chiang បច្ចុប្បន្ន​អាយុ​៦៨​ឆ្នាំ

 

មើល​​តួហុងកុង​ល្បីៗ​ ពី​មុន​និង​ឥលូវ​ប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​​យ៉ាងណា​ខ្លះ?
៩.Chow Yun-fat បច្ចុប្បន្ន​អាយុ​៦០​ឆ្នាំ

 

មើល​​តួហុងកុង​ល្បីៗ​ ពី​មុន​និង​ឥលូវ​ប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​​យ៉ាងណា​ខ្លះ?
១០.Jackie Chan បច្ចុប្បន្ន​អាយុ​៦១​ឆ្នាំ

 

មើល​​តួហុងកុង​ល្បីៗ​ ពី​មុន​និង​ឥលូវ​ប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​​យ៉ាងណា​ខ្លះ?
១១.Donnie Yen បច្ចុប្បន្ន​អាយុ​៥២ឆ្នាំ

 

មើល​​តួហុងកុង​ល្បីៗ​ ពី​មុន​និង​ឥលូវ​ប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​​យ៉ាងណា​ខ្លះ?
១២.Tony Leung Chiu-wai បច្ចុប្បន្ន​អាយុ​៥៣​ឆ្នាំ

 

មើល​​តួហុងកុង​ល្បីៗ​ ពី​មុន​និង​ឥលូវ​ប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​​យ៉ាងណា​ខ្លះ?
១៣. Chia Hui Liu បច្ចុប្បន្ន​អាយុ៦០ឆ្នាំ

 

មើល​​តួហុងកុង​ល្បីៗ​ ពី​មុន​និង​ឥលូវ​ប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​​យ៉ាងណា​ខ្លះ?
១៤.Adam Cheng បច្ចុប្បន្ន​អាយុ​៦៩ឆ្នាំ
​​​

មើល​​តួហុងកុង​ល្បីៗ​ ពី​មុន​និង​ឥលូវ​ប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 

 

ចុចអាន៖ជីវិត​ស្ដុកស្ដម្ភ​តែ​គ្មាន​ប្រពន្ធ​កូន​របស់​ចាន់ចាវ​ក្នុង​វ័យ ៥៦​ឆ្នាំ

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ yan