មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី បូម​ស្តារ​លាង​លូ​ជំហាន​ទី​២ លើ​មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស​

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី បូម​ស្តារ​លាង​លូ​ជំហាន​ទី​២ លើ​មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស​ភ្នំពេញ ៖ ដើម្បី​បង្ការ​ និង​ទប់ស្កាត់​ឲ្យ​បាន​ជា​មួយ​នឹង​បញ្ហា​លិចលង់​ឲ្យ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​នៅ​ក្នុង​រដូវវស្សា ដែល​នឹង​ឈានចូល​មកដល់​នា​ពេល​ដ៏​ខ្លី​ខាងមុខនេះ​មន្ទីរ​សាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ធ្វើ​សកម្មភាព​បូម​ស្តារ​លាង​លូ​ជំហាន​ទី​២ នៅ​លើ​មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស ចាប់ពី​ផ្លូវ​លេខ​១១០​ ដល់​រង្វង់​មូល​ជ្រោយចង្វារ។

មន្ត្រី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២២​ ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ​២០១៦ អង្គភាព​លូ​ទឹក​ បូម​ទឹក​ នៃ​មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី បាន​ធ្វើការ​បូម​ស្តារ​លាង​លូ​ជំហាន​ទី​២ លើ​មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស ចាប់ពី​ផ្លូវ​លេខ​១១០​ដល់​រង្វង់​មូល​ជ្រោយចង្វារ ​ដោយ​ប្រើប្រាស់​រថយន្ត​បូម​លូ​ចំនួន​៣​គ្រឿង​៕
មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី បូម​ស្តារ​លាង​លូ​ជំហាន​ទី​២ លើ​មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស​

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី បូម​ស្តារ​លាង​លូ​ជំហាន​ទី​២ លើ​មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស​

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី បូម​ស្តារ​លាង​លូ​ជំហាន​ទី​២ លើ​មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស​

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី បូម​ស្តារ​លាង​លូ​ជំហាន​ទី​២ លើ​មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស​