១៣សន្លឹកលើឆ្នេរខ្សាច់ របស់តារារូបសង្ហារ Lee Minho

កូរ៉េ៖ ប្រិយមិត្តគ្រប់គ្នានៅអាស៊ីបានទទួលស្គាល់ថា Lee Minho ជាតារាសម្តែងរូបសង្ហា និងទាក់ទាញបំផុត នៅកូរ៉េខាងត្បូង ហើយតារា រូបនេះតែងតែ ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រលុងនឹង ស្នាមញញឹមរាល់ពេលបង្ហាញមុខ ។

ថ្ងៃនេះគេហទំព័រ Korea Times បានជ្រើសរើសរូបភាពបែបសិចស៊ី បង្ហាញសាច់ដុំ ១៣សន្លឹក របស់តារាសម្តែង Lee Minho ពេលថតរូប នៅលើឆ្នេរខ្សាច់ ដែលមើលទៅតារាវ័យ ២៨ឆ្នាំ រូបនេះ ពិតជាស្រស់ស្រាយណាស់ ៕
ទស្សនារូបភាពជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

១៣សន្លឹកលើឆ្នេរខ្សាច់ របស់តារារូបសង្ហារ Lee Minho

១៣សន្លឹកលើឆ្នេរខ្សាច់ របស់តារារូបសង្ហារ Lee Minho

១៣សន្លឹកលើឆ្នេរខ្សាច់ របស់តារារូបសង្ហារ Lee Minho

១៣សន្លឹកលើឆ្នេរខ្សាច់ របស់តារារូបសង្ហារ Lee Minho

១៣សន្លឹកលើឆ្នេរខ្សាច់ របស់តារារូបសង្ហារ Lee Minho

១៣សន្លឹកលើឆ្នេរខ្សាច់ របស់តារារូបសង្ហារ Lee Minho

១៣សន្លឹកលើឆ្នេរខ្សាច់ របស់តារារូបសង្ហារ Lee Minho

១៣សន្លឹកលើឆ្នេរខ្សាច់ របស់តារារូបសង្ហារ Lee Minho

១៣សន្លឹកលើឆ្នេរខ្សាច់ របស់តារារូបសង្ហារ Lee Minho

១៣សន្លឹកលើឆ្នេរខ្សាច់ របស់តារារូបសង្ហារ Lee Minho

១៣សន្លឹកលើឆ្នេរខ្សាច់ របស់តារារូបសង្ហារ Lee Minho

១៣សន្លឹកលើឆ្នេរខ្សាច់ របស់តារារូបសង្ហារ Lee Minho

១៣សន្លឹកលើឆ្នេរខ្សាច់ របស់តារារូបសង្ហារ Lee Minho