ដោយសារតែ​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​៧​ចំនុច​នេះហើយ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ជ្រើស​រើសយក Ford Everest 2016!

ភ្នំពេញ:
​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​ដែល​បំពាក់​នៅលើ​រថយន្ត គឺជា​ប្រការ​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ដែល​យើង​គួរ​ចំណាយ​ពេលវេលា​ពិចារណា មុននឹង​សម្រេចចិត្ត​ទិញ​រថយន្ត​។ យ៉ាងណាមិញ រថយន្ត Ford Everest ស៊េរី​ថ្មី 2016 ត្រូវបាន​ផលិតឡើង​ដោយមាន​បំពាក់​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់ ដែល​ផ្តោតជាសំខាន់​ទៅលើ​ការផ្តល់ជូន​នូវ​ការធានា​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​អ្នកបើកបរ​និង អ្នកធ្វើដំណើរ​ផងដែរ ក៏ដូចជា​ជំនះ​គ្រប់​ឧបសគ្គ​នៃ​ការបើកបរ​គ្រប់​ស្ថានភាព​ផ្លូវ​ផងដែរ​។​

​ដូចនេះ​សូម​ពិនិត្យមើល​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​ដែល​បំពាក់​នៅលើ​រថយន្ត Ford Everest 2016 ខាងក្រោម​នេះ​ទាំងអស់គ្នា​៖

1.​    ​ប្រព័ន្ធ​ផ្តល់ដំណឹង​គ្រោះថ្នាក់​ផ្នែក​ចំហៀង​និង​ខាងក្រោយ​រថយន្ត (Blind Spot Information System & Cross Traffic Alert)

ដោយសារតែ​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​៧​ចំនុច​នេះហើយ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ជ្រើស​រើសយក Ford Everest 2016!

2.​    ​ប្រព័ន្ធ​ជំនួយ​ចូល​ចត​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ (Semi-Auto Parallel Park Assist)

ដោយសារតែ​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​៧​ចំនុច​នេះហើយ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ជ្រើស​រើសយក Ford Everest 2016!

3.​    ​ប្រព័ន្ធ​ផ្តល់​សញ្ញា​គ្រោះថ្នាក់​ដែល​អាច​កើតមាន​នៅខាងមុខ (Forward Collision Warning)

ដោយសារតែ​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​៧​ចំនុច​នេះហើយ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ជ្រើស​រើសយក Ford Everest 2016!