ម្តាយ​វ័យ ៤២ ឆ្នាំ ចំណាយ ៧០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​អាច​ដូច​តុក្កតា Barbie

6 Videos


​​ម្តាយ​វ័យ ៤២ ឆ្នាំ​រូបនេះ​ពិតជា​ស្រឡាញ់​នឹង​តុក្កតា Barbie ខ្លាំងណាស់​ហើយ ត្រូវ​ទេ ។​ ​នាង​បាន​វះកាត់​តុបតែង​ខ្លួន​នាង​អស់​រយៈពេល​ជាង ២០ ឆ្នាំ បើ​គិត​មកទល់​បច្ចុប្បន្ន ហើយ​នាង​ក៏​ចំណាយ​ប្រាក់​កាក់​ផ្ទាល់ខ្លួន​ដល់​ទៅ ៧០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​អាចបំពេញ​ក្តី​ប្រាថ្នា​តែមួយគត់​របស់​នាង ។

ម្តាយ​វ័យ ៤២ ឆ្នាំ ចំណាយ ៧០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​អាច​ដូច​តុក្កតា Barbie

M88


នាង​ជា​ម្តាយ​របស់​កូន ៥ នាក់ ដែលមាន​ឈ្មោះថា Nannette Hammond ដែលមាន​ស្រុកកំណើត​នៅ Ohio ហើយ​ខាងក្រោម​នេះ​ជា​រូបថត​របស់​នាង បន្ទាប់ពី​ចំណាយ​ប្រាក់​ដ៏​ច្រើនសន្ធឹក​សន្ធាប់​នេះ តើ​អ្នក​គិតថា​នាង​ស្អាត​ដូច Barbie ទេ ? ​ថា​វរិ​ទ្ធ (​ប្រភព ៖ ឡប​លី​ផ​ប​)

ម្តាយ​វ័យ ៤២ ឆ្នាំ ចំណាយ ៧០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​អាច​ដូច​តុក្កតា Barbieម្តាយ​វ័យ ៤២ ឆ្នាំ ចំណាយ ៧០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​អាច​ដូច​តុក្កតា Barbieម្តាយ​វ័យ ៤២ ឆ្នាំ ចំណាយ ៧០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​អាច​ដូច​តុក្កតា Barbieម្តាយ​វ័យ ៤២ ឆ្នាំ ចំណាយ ៧០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​អាច​ដូច​តុក្កតា Barbieម្តាយ​វ័យ ៤២ ឆ្នាំ ចំណាយ ៧០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​អាច​ដូច​តុក្កតា Barbieម្តាយ​វ័យ ៤២ ឆ្នាំ ចំណាយ ៧០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​អាច​ដូច​តុក្កតា Barbieម្តាយ​វ័យ ៤២ ឆ្នាំ ចំណាយ ៧០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​អាច​ដូច​តុក្កតា Barbieម្តាយ​វ័យ ៤២ ឆ្នាំ ចំណាយ ៧០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​អាច​ដូច​តុក្កតា Barbieម្តាយ​វ័យ ៤២ ឆ្នាំ ចំណាយ ៧០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​អាច​ដូច​តុក្កតា Barbieម្តាយ​វ័យ ៤២ ឆ្នាំ ចំណាយ ៧០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​អាច​ដូច​តុក្កតា Barbieម្តាយ​វ័យ ៤២ ឆ្នាំ ចំណាយ ៧០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​អាច​ដូច​តុក្កតា Barbieម្តាយ​វ័យ ៤២ ឆ្នាំ ចំណាយ ៧០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​អាច​ដូច​តុក្កតា Barbieម្តាយ​វ័យ ៤២ ឆ្នាំ ចំណាយ ៧០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​អាច​ដូច​តុក្កតា Barbieម្តាយ​វ័យ ៤២ ឆ្នាំ ចំណាយ ៧០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​អាច​ដូច​តុក្កតា Barbieម្តាយ​វ័យ ៤២ ឆ្នាំ ចំណាយ ៧០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​អាច​ដូច​តុក្កតា Barbieម្តាយ​វ័យ ៤២ ឆ្នាំ ចំណាយ ៧០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​អាច​ដូច​តុក្កតា Barbieម្តាយ​វ័យ ៤២ ឆ្នាំ ចំណាយ ៧០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​អាច​ដូច​តុក្កតា Barbieម្តាយ​វ័យ ៤២ ឆ្នាំ ចំណាយ ៧០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​អាច​ដូច​តុក្កតា Barbie

  • ម្តាយ​វ័យ ៤២ ឆ្នាំ ចំណាយ ៧០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​អាច​ដូច​តុក្កតា Barbie已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/23  Category:​អន្តរជាតិ
Tags: