ស្វែង សុជាតា ៖ មាន​សមត្ថភាព​ពិត មិន​ខ្លាច​អត់​ទីផ្សារ​ទេ

dnt-news : ​គេ​នៅតែ​មើលឃើញថា អ្នកនាង ស្វែង សុជាតា ទទួលបាន​តំណែង​លេចធ្លោ បើទោះជា​អ្នកនាង​បាន​ធ្លាក់ខ្លួន​ឈឺ និង​បាត់បង់​ការងារ​សិល្បៈ​អស់​មួយរយៈ​ធំ​ក្នុងពេល​ធ្លាក់ខ្លួន​ដុនដាប​ដែល​អ្នកនាង​បាន​ចាត់ទុកថា​មិន​រស់​នាពេលនោះ​ផង ។