ទស្សនាតារាខ្មែរ ១០ ដួងបង្ហាញដើម ទ្រូងសិចស៊ី

ភ្នំពេញ៖ បើនិយាយ ពីភាពសិចស៊ី របស់តារាខ្មែរ នាពេលបច្ចុប្បន្ន គេនឹកឃើញភ្លាម ដល់នាង ដេននី ក្វាន់ ដែលកំពុងត្រូវ ព្រនង់របស់ទស្សនិកជន  តាមរយៈ ការស្លៀក ពាក់ឈុត ប៊ីគីនី និងបង្ហាញទ្រូងមូលក្លំ របស់នាង នៅលើបណ្តាញសង្គម ហ្វេសប៊ុក ។

តារាដែលគ្មានអ្វីសំអាង ក្រៅពីភាពសិចស៊ី ដោយចង់ច្បាម ប្រជាប្រិយភាពរបស់នាង តាមរយៈការបង្ហាញខ្លួន យ៉ាងដូច្នោះ ។

ក្រៅពី នាងដេននី ក្វាន់ នៅមានតារាស្រី ៩ដួងទៀត ដែលបង្ហាញភាព សិចស៊ីផងដែរ ក្នុងនោះមាន កែវ សូរិយា វ៉ាង ស្រីណូ  ឈិត សុជាតា  ប៊ុន ផៃលីន កែវ នីសា សេង សូណា កុល ដាវី  គង់ ចាន់ស្រីមុំ និងនីឡា ។

តារាទាំង ៩ដួងនេះ ក៏តែងតែបង្ហាញដើម ទ្រូងមូលក្លំ ទៅកាន់ ទស្សនិកជនផងដែរ ។
សូមទស្សនារូបភាព ជាមួយនឹង LookingToday ដូចខាងក្រោមនេះ៖

ទស្សនាតារាខ្មែរ ១០ ដួងបង្ហាញដើម ទ្រូងសិចស៊ី

ទស្សនាតារាខ្មែរ ១០ ដួងបង្ហាញដើម ទ្រូងសិចស៊ី

ទស្សនាតារាខ្មែរ ១០ ដួងបង្ហាញដើម ទ្រូងសិចស៊ី

ទស្សនាតារាខ្មែរ ១០ ដួងបង្ហាញដើម ទ្រូងសិចស៊ី

 

ទស្សនាតារាខ្មែរ ១០ ដួងបង្ហាញដើម ទ្រូងសិចស៊ី

ទស្សនាតារាខ្មែរ ១០ ដួងបង្ហាញដើម ទ្រូងសិចស៊ី

ទស្សនាតារាខ្មែរ ១០ ដួងបង្ហាញដើម ទ្រូងសិចស៊ី

ទស្សនាតារាខ្មែរ ១០ ដួងបង្ហាញដើម ទ្រូងសិចស៊ី

ទស្សនាតារាខ្មែរ ១០ ដួងបង្ហាញដើម ទ្រូងសិចស៊ី

 

ទស្សនាតារាខ្មែរ ១០ ដួងបង្ហាញដើម ទ្រូងសិចស៊ី

ទស្សនាតារាខ្មែរ ១០ ដួងបង្ហាញដើម ទ្រូងសិចស៊ី

 

ទស្សនាតារាខ្មែរ ១០ ដួងបង្ហាញដើម ទ្រូងសិចស៊ី