ចម្លើយ​នៃ​អត្ថ​ប​ទៈ សាកល្បង IQ ដោយ​ខ្លួនឯងៈ អ្នក​អាច​ក្លាយ​អ្នកប្រាជ្ញ ?

​រូបភាព​ដែល «​ខ្មែរ​ស្ថាបនា​» ចុះផ្សាយ​កាលពី​ម្សិលមិញ នៃអត្ថបទដែល​ដាក់​ចំណងជើងថាៈ សាកល្បង IQ ដោយ​ខ្លួនឯងៈ អ្នក​អាច​ក្លាយ​អ្នកប្រាជ្ញ ? គឺមាន “​ផ្ទៃមុខ​” សរុប​ចំនួន ៩ ហើយ​ប្រសិនបើ​អ្នក​រកឃើញ​៖

-1 នោះ IQ = 20
-2 នោះ IQ = 40
-3 នោះ IQ = 60
-4 នោះ IQ = 80
-5 នោះ IQ = 100
-6 នោះ IQ = 120
-7 នោះ IQ = 140
-8 នោះ IQ = 160
-9 នោះ IQ = 180

– IQ Test ពី ៦០ – ៨០        – ធម្មតា​
– IQ Test ពី ១០០ – ១២០ – មាន​ប្រាជ្ញា​ឈ្លាសវៃ​
– IQ Test ពី ១៤០ – ១៦០  – មាន​ប្រាជ្ញា​ឈ្លាសវៃ​ខ្លាំង​

​ខាងក្រោម​ជា​ចម្លើយ​

ចម្លើយ​នៃ​អត្ថ​ប​ទៈ សាកល្បង IQ ដោយ​ខ្លួនឯងៈ អ្នក​អាច​ក្លាយ​អ្នកប្រាជ្ញ ?

  • ចម្លើយ​នៃ​អត្ថ​ប​ទៈ សាកល្បង IQ ដោយ​ខ្លួនឯងៈ អ្នក​អាច​ក្លាយ​អ្នកប្រាជ្ញ ?已关闭评论
  • 17 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/23  Category:កំសាន្ត