“ការវះកាត់ ពង្រីកលិង្គ” អាចធ្វើបានហើយ !!!

យោងតាមគេហទំព័រ របស់វេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ីលីស www.drelist.com បានឲ្យដឹងថា ឥឡូវនេះ គាត់អាចវះកាត់ ពង្រឹងទំហំ និងប្រវែង នៃប្រដាប់ភេទបុរសបានហើយ។

វេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ីលីស (Elist) បានបង្ហាញនូវការរកឃើញនេះ ដែលជាក្តីសង្ឃឹម និងជាក្តីស្រមៃ របស់មនុស្សប្រុសមួយចំនួន ដែលមានអង្គជាតិតូច ឬខ្លី។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត បាននិយាយថា យើងអាចពង្រីកបាន ពី ៥ ទៅ ៦,៣ សង់ទីម៉ែត្រ។

ការវះកាត់នេះ ធ្វើឲ្យបុរសភាគច្រើន ប្រើប្រាស់វា បានពេញមួយជីវិតតែម្តង ហើយវាត្រូវការពេល ប្រហែលជា ៦ ទៅ ៨ ខែ ដើម្បីឃើញពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វា។

សម្រាប់ការវះកាត់នេះទៀតសោត អ្នកអាចជ្រើសរើសបាន ៣ ទំហំ គឺ ទំហំធំ ធំខ្លាំង និងធំខ្លាំងពីរដង ហើយចំពោះតម្លៃវិញ គឺប្រហែលជា ១ ម៉ឺន ៣ ពាន់ដុល្លារ។

ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតផ្ទាល់ គឺ www.drelist.com៕

“ការវះកាត់ ពង្រីកលិង្គ” អាចធ្វើបានហើយ !!!

ប្រភព៖ គេហទំព័រ www.health.com.kh