ប្រជាជន​កូរ៉េ​បោះឆ្នោត​រក​​សមាជិក​ស្អាត​បំផុត​​ក្នុង​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី Kpop ឆ្នាំ២០១៦

ថ្មី​ៗ​នេះ អ្នក​ប្រើប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត​កូរ៉េ​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​បោះឆ្នោត​មួយ​សម្រាប់​រក​សមាជិក​ក្រុម​ចម្រៀង​ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​បំផុតពី​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី Kpop ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦។ តារា​ចម្រៀង​នារី​ល្បី​ឈ្មោះ​ភាគ​​ច្រើន​នៅ​តែ​រក្សា​តំណែង​ខ្ពស់​របស់​​ខ្លួន​បាន​ដដែល​ដូច​ជា Suzy និង Yoona ជា​ដើម​។ យ៉ាងណាក៏ដោយ​ សមាជិក​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី​ដែល​ធ្លាប់​ជាប់​លំដាប់​ខ្ពស់​ៗ​ Krystal និង Sulli (F(x)) មិន​បាន​មាន​វត្តមាន​ក្នុង​តារាង​លើក​នេះ​នោះ​ទេ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​លទ្ធផល សមាជិក​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី​ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​បំផុត​ឆ្នាំ ២០១៦ ជ្រើស​រើស​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​អ៊ីនធឺណិត​កូរ៉េ។

 

១ Suzy (Miss A) ៩១០០០ សំឡេង​ឆ្នោត

 

ប្រជាជន​កូរ៉េ​បោះឆ្នោត​រក​​សមាជិក​ស្អាត​បំផុត​​ក្នុង​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី Kpop ឆ្នាំ២០១៦

 

២ Yoona (Girls’a Generation) ៨៣០០០ សំឡេង​ឆ្នោត

 

ប្រជាជន​កូរ៉េ​បោះឆ្នោត​រក​​សមាជិក​ស្អាត​បំផុត​​ក្នុង​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី Kpop ឆ្នាំ២០១៦

 

៣ Irene (Red Velvet) ៧២០០០ សំឡេង​ឆ្នោត

 

ប្រជាជន​កូរ៉េ​បោះឆ្នោត​រក​​សមាជិក​ស្អាត​បំផុត​​ក្នុង​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី Kpop ឆ្នាំ២០១៦

 

៤ Hani (EXID) ៦៣០០០ សំឡេង​ឆ្នោត

 

ប្រជាជន​កូរ៉េ​បោះឆ្នោត​រក​​សមាជិក​ស្អាត​បំផុត​​ក្នុង​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី Kpop ឆ្នាំ២០១៦

 

៥ Na Eun (A Pink) ៦២០០០ សំឡេង​ឆ្នោត

 

ប្រជាជន​កូរ៉េ​បោះឆ្នោត​រក​​សមាជិក​ស្អាត​បំផុត​​ក្នុង​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី Kpop ឆ្នាំ២០១៦

 

៦ Seolhyun (AOA) ៦១០០០ សំឡេង​ឆ្នោត

 

ប្រជាជន​កូរ៉េ​បោះឆ្នោត​រក​​សមាជិក​ស្អាត​បំផុត​​ក្នុង​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី Kpop ឆ្នាំ២០១៦

 

​៧ Hyuna (4minute) និង Dara (2NE1) ៤៩០០០ សំឡេង​ឆ្នោត

 

ប្រជាជន​កូរ៉េ​បោះឆ្នោត​រក​​សមាជិក​ស្អាត​បំផុត​​ក្នុង​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី Kpop ឆ្នាំ២០១៦

 

៩ Kyung Li (Nine Muses) ៤៦០០០ សំឡេង​ឆ្នោត

 

ប្រជាជន​កូរ៉េ​បោះឆ្នោត​រក​​សមាជិក​ស្អាត​បំផុត​​ក្នុង​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី Kpop ឆ្នាំ២០១៦

 

១០ Yubin (Wonder Girls) ៤៥០០០ សំឡេង​ឆ្នោត

 

ប្រជាជន​កូរ៉េ​បោះឆ្នោត​រក​​សមាជិក​ស្អាត​បំផុត​​ក្នុង​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី Kpop ឆ្នាំ២០១៦

 

១១ Hara (Kara) ៣៦០០០ សំឡេង​ឆ្នោត

 

ប្រជាជន​កូរ៉េ​បោះឆ្នោត​រក​​សមាជិក​ស្អាត​បំផុត​​ក្នុង​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី Kpop ឆ្នាំ២០១៦

 

១២ Ga In (Brown Eyed Girls) ៣៣០០០ សំឡេង​ឆ្នោត

 

ប្រជាជន​កូរ៉េ​បោះឆ្នោត​រក​​សមាជិក​ស្អាត​បំផុត​​ក្នុង​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី Kpop ឆ្នាំ២០១៦

 

១៣ Dasom (Sistar) និង Jaekyung (Rainbow)

 

ប្រជាជន​កូរ៉េ​បោះឆ្នោត​រក​​សមាជិក​ស្អាត​បំផុត​​ក្នុង​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី Kpop ឆ្នាំ២០១៦

 

ប្រជាជន​កូរ៉េ​បោះឆ្នោត​រក​​សមាជិក​ស្អាត​បំផុត​​ក្នុង​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី Kpop ឆ្នាំ២០១៦

 

១៥ Jiyeon (T-ara) និង Minah (Girl’s Day) ១៨០០០ សំឡេង​ឆ្នោត

 

ប្រជាជន​កូរ៉េ​បោះឆ្នោត​រក​​សមាជិក​ស្អាត​បំផុត​​ក្នុង​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី Kpop ឆ្នាំ២០១៦

 

ប្រជាជន​កូរ៉េ​បោះឆ្នោត​រក​​សមាជិក​ស្អាត​បំផុត​​ក្នុង​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី Kpop ឆ្នាំ២០១៦

 

១៧ Sunhwa (Secret) ១៧០០០ សំឡេង​ឆ្នោត

 

ប្រជាជន​កូរ៉េ​បោះឆ្នោត​រក​​សមាជិក​ស្អាត​បំផុត​​ក្នុង​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី Kpop ឆ្នាំ២០១៦

 

ចុចអានអស់​ពី​​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ ដល់​វេន​ប្រធានាធិបតី​កូរ៉េ​សរសើរ​រឿង “Descendants of the Sun” ម្ដង

 

ប្រែ​សម្រួល៖ សុវណ្ណផៃ
ប្រភព៖
allkpop