មនុស្សគួរយកត្រាប់តាម សត្វក្អែកនេះ

បើនិយាយពីមនុស្សវិញ មានការគិតវែងឆ្ងាយ ជាងសត្វទៅទៀត ដោយមានសតិគិត គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ  ប៉ុន្តែក៏នៅមានមនុស្ស មួយចំនួន មិនបានយល់ផងដែរ ទាក់ទងនឹងបញ្ហាបរិស្ថាន ដោយបោះចោល កំទេចកំទីដែលប្រើប្រាស់រួច ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។
តាមរយៈវីដេអូឃ្លិបនេះ សឹងតែធ្វើឲ្យមនុស្សសុំខ្មាស់ តែម្តង នៅពេលដែលភ្លេចខ្លួន បោះចោលសំរាម តែត្រូវបានសត្វក្អែក ពាំសំរាមនោះ ដាក់ធុងសំរាម  ព្រោះតែមានបំណងចង់ឲ្យបរិស្ថាន ដែលវាកំពុងរស់នៅ ប្រកបដោយផាសុកភាព ។
ទស្សនាវីដេអូឃ្លិបដូចខាងក្រោមនេះ៖

មនុស្សគួរយកត្រាប់តាម សត្វក្អែកនេះ