មូលហេតុទាំង ៥ ដែលបុរស ចូលចិត្តមើលដើមទ្រូងនារីៗ

មូលហេតុទី១៖ នេះជាវិធីញ៉ែ របស់មនុស្សប្រុស ហើយមនុស្សប្រុសណា ក៏ដូចមនុស្សប្រុសណាដែរ អ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍ និងសម្លឹងមុនគេនោះ គឺប្រាកដជា ដើមទ្រូងមនុស្សស្រីហើយ។

មូលហេតុទី២៖ មនុស្សស្រីមួយចំនួនយល់ថា អ្វីដែលចាប់ចិត្តមនុស្សប្រុសបំផុត គឺការស្លៀកពាក់ ដោយគ្មានឈុតក្នុង។ ដូច្នេះ មនុស្សប្រុស ១០០ ទាំង ១០០ នឹងសម្លឹងមើលគេ ជាមិនខានឡើយ។

មូលហេតុទី៣៖ សម្លឹង ដើម្បីគិតអំពី “ការបង្កើតកូន” ពីព្រោះ មនុស្សប្រុសមួយចំនួន គិតថា ស្ត្រីដែលមានដើមទ្រូងណែន និងត្រគាកសាយ អាចមានកូនច្រើន។

មូលហេតុទី៤៖ មនុស្សប្រុសមួយចំនួន ដែលមានអារម្មណ៍ថា អស់កម្លាំង ហើយស្ទក់នោះ ចូរក្រឡេកមើល ដើមទ្រូងនារីៗស៊ិចស៊ីបន្តិចមើល យើងធានាថា នឹងគេនឹងស្វាង ស្វាហាប់ ហើយរស់រវើកទៀតផង។

មូលហេតុទី៥៖ មនុស្សប្រុសចូលចិត្ត មើលដើមទ្រូងមនុស្សស្រី ពីព្រោះតែ ពួកគេគ្មានរបស់បែបនេះ ហើយចង់ដឹង ថាវាយ៉ាងម៉េច៕

មូលហេតុទាំង ៥ ដែលបុរស ចូលចិត្តមើលដើមទ្រូងនារីៗ

ប្រភព៖ គេហទំព័រ www.health.com.kh