មាន សូនីតា បង្ហាញឃ្លីបវីដេអូ និយាយពីការតុបតែងខ្លួន ក្នុងឱកាសបុណ្យ ចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះ

ភ្នំពេញៈ តារាសម្តែង ដែលសកម្មក្នុងការចូលរួម ជាមួយការងារមនុស្សធម៌ កញ្ញា មាន សូនីតា បានរំលេចឃ្លីបវីដេអូមួយ ដោយបាន បង្ហាញពី ការតុបតែងខ្លួន ការស្លៀកពាក់ណែនាំ ដល់មិត្តនារីសម្រាប់ ឱកាសបុណ្យ ចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ ដែលចូលមកដល់ ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ។ ចង់ដឹងថាតារាស្រីរូបស្អាត កញ្ញា មាន សូនីតា មានវីធីសាស្ត្រាអ្វី រៀបរាប់បង្ហាញមិត្តៗនារី ក្នុងវីដេអូ ដែលមានរយៈពេលជិត ៨នាទីនោះ តោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា ៖

មាន សូនីតា បង្ហាញឃ្លីបវីដេអូ និយាយពីការតុបតែងខ្លួន ក្នុងឱកាសបុណ្យ ចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះ

មាន សូនីតា បង្ហាញឃ្លីបវីដេអូ និយាយពីការតុបតែងខ្លួន ក្នុងឱកាសបុណ្យ ចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះ

មាន សូនីតា បង្ហាញឃ្លីបវីដេអូ និយាយពីការតុបតែងខ្លួន ក្នុងឱកាសបុណ្យ ចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះ

មាន សូនីតា បង្ហាញឃ្លីបវីដេអូ និយាយពីការតុបតែងខ្លួន ក្នុងឱកាសបុណ្យ ចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះ

មាន សូនីតា បង្ហាញឃ្លីបវីដេអូ និយាយពីការតុបតែងខ្លួន ក្នុងឱកាសបុណ្យ ចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះ