តារា​សម្តែង Myolie Wu នាំ​ស្វាមី​ទៅ​ក្រេប​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​តំបន់​ល្បីៗ​ទាំង ១២ ជុំវិញ​ពិភពលោក​

dnt-news : ​នាង Myolie Wu វ័យ ៣៦ ឆ្នាំ រូបនេះ​បានសម្រេច​ចិត្ត​ចូល​រោងការ​ជាមួយ​មិត្ត​ប្រុស​របស់​នាង កាលពី​ថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រួចមក ពួកគេ​ទាំងពីរ​នាក់​បាន​ចាក​ចេញពី​ប្រទេស​របស់ខ្លួន​កាលពីដើម​ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦ ហើយ​បានធ្វើ​ដំណើរ​ទៅកាន់​តំបន់​ល្បីៗ​ទាំង ១២ លើ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ក្រេប​ទឹកឃ្មុំ ។​