ឆ​យី ៖ ស្រលាញ់​ស្រី​ដូចគ្នា ស្រួល​គ្រប់យ៉ាង​

dnt-news : ​កន្លងៗ​មក​ចំពោះ​ការលេចឮ​ទៅលើ​តារា​មួយណា​មិន​ថា​ប្រុស​ឬក៏​ស្រី​នោះទេ ដែលថា​មាន​ចំណង​ស្នេហ៍​ខុសពី​ក្រិ​ត្យ​ក្រម​ធម្មជាតិ (​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​) បើទោះជា​រឿង​ពិត​របស់​តារា​ខ្លះ​ក្តី តែ​ពួកគេ​បាន​ចេញមក​បដិសេធ​យ៉ាង​ញ័រ​មាត់​ព្រោះ​អ្វី ? ព្រោះ​នោះ​គឺជា​រឿង​អាម៉ាស់​បំផុត​មិន​ចង់ឱ្យ​គេឯង​គ្រប់គ