តារា​ល្បី​របស់​ថៃ​ទាំង ៥​នាក់ ថត​បញ្ចេញ​សាច់ និង​រាង​ដ៏​ស្រ​ឡូ​ន​

dnt-news : ​នៅ​រដូវក្តៅ បាន​ឈាន​មកដល់​ហើយ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ទស្សនា​វ​ដ្តី​នានា នាំគ្នា​សម្រុក​រក​តារា​ស្រី​ថៃ​ល្បីៗ មក​ថត បែប​ស្ទា​យ​ស៊ិ​ច​ស៊ី គេហទំព័រ​ថៃ បានបង្ហាញ​នូវ​រូបថត តារា​ស្រី​ថៃ​វ័យក្មេង​ប៉ុន្មាន​ដួង​នេះ ដែល​បាន​ថត​ឲ្យ​ទស្សនា​វ​ដ្តី សម្រាប់​រដូវក្តៅ​នេះ​។​