តារា​ Kpop ល្បី​ៗ​ច្រើន​រូប​មក​បង្អួត​ Styleក្នុង​កម្មវិធី Seoul Fashion Week 2016

កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​ទីក្រុង​សេអ៊ូល 2016 F/W Seoul Fashion Week បាន​ចាប់​ផ្ដើម​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ចំនួន​ពីរ​បី​ថ្ងៃ​ហើយ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល Dongdaemun Design Plaza។ ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​នេះ​ គេ​សង្កេត​ឃើញ​តារា​ចម្រៀង Kpop ល្បី​ៗ​ជា​ច្រើន​បាន​ចូលរួម ដោយ​ម្នាក់​ៗ​សុទ្ធ​តែ​លេង​ស្ទីល​ពិសេស​ៗ​រៀង​ៗ​ខ្លួន។ ទស្សនា​រូបថត​​ខ្លះ​ៗ​ខាង​ក្រោម​នេះ ថា​តើ​តារា​មួយ​ណា​លេង Fashion កាលីប​ជាង​គេ?

តារា​ Kpop ល្បី​ៗ​ច្រើន​រូប​មក​បង្អួត​ Styleក្នុង​កម្មវិធី Seoul Fashion Week 2016

Lee Gi Kwang និង Yong Junhyung ក្រុម BEAST

តារា​ Kpop ល្បី​ៗ​ច្រើន​រូប​មក​បង្អួត​ Styleក្នុង​កម្មវិធី Seoul Fashion Week 2016
HyunA ក្រុម 4MINUTE

 

តារា​ Kpop ល្បី​ៗ​ច្រើន​រូប​មក​បង្អួត​ Styleក្នុង​កម្មវិធី Seoul Fashion Week 2016
Hyoyeon ក្រុម Girls’ Generation

 

តារា​ Kpop ល្បី​ៗ​ច្រើន​រូប​មក​បង្អួត​ Styleក្នុង​កម្មវិធី Seoul Fashion Week 2016
Luna ក្រុម f(x)

 

តារា​ Kpop ល្បី​ៗ​ច្រើន​រូប​មក​បង្អួត​ Styleក្នុង​កម្មវិធី Seoul Fashion Week 2016
Hyorin ក្រុម SISTAR

 

តារា​ Kpop ល្បី​ៗ​ច្រើន​រូប​មក​បង្អួត​ Styleក្នុង​កម្មវិធី Seoul Fashion Week 2016
Exy ក្រុម Cosmic Girls

 

តារា​ Kpop ល្បី​ៗ​ច្រើន​រូប​មក​បង្អួត​ Styleក្នុង​កម្មវិធី Seoul Fashion Week 2016
Qri ក្រុម T-ara

 

តារា​ Kpop ល្បី​ៗ​ច្រើន​រូប​មក​បង្អួត​ Styleក្នុង​កម្មវិធី Seoul Fashion Week 2016
Jaekyung ក្រុម Rainbow

 

តារា​ Kpop ល្បី​ៗ​ច្រើន​រូប​មក​បង្អួត​ Styleក្នុង​កម្មវិធី Seoul Fashion Week 2016
Hanhae និង San E

 

តារា​ Kpop ល្បី​ៗ​ច្រើន​រូប​មក​បង្អួត​ Styleក្នុង​កម្មវិធី Seoul Fashion Week 2016
Minhyun ក្រុម NU’EST

 

តារា​ Kpop ល្បី​ៗ​ច្រើន​រូប​មក​បង្អួត​ Styleក្នុង​កម្មវិធី Seoul Fashion Week 2016
Hyosung ក្រុម Secret

 

តារា​ Kpop ល្បី​ៗ​ច្រើន​រូប​មក​បង្អួត​ Styleក្នុង​កម្មវិធី Seoul Fashion Week 2016
Shownu, Hyungwon, និងWonho ក្រុម MONSTA X

 

តារា​ Kpop ល្បី​ៗ​ច្រើន​រូប​មក​បង្អួត​ Styleក្នុង​កម្មវិធី Seoul Fashion Week 2016
Lime និងYeoreum ក្រុម Hello Venus

 

តារា​ Kpop ល្បី​ៗ​ច្រើន​រូប​មក​បង្អួត​ Styleក្នុង​កម្មវិធី Seoul Fashion Week 2016
Sohyun ក្រុម 4MINUTE

 

តារា​ Kpop ល្បី​ៗ​ច្រើន​រូប​មក​បង្អួត​ Styleក្នុង​កម្មវិធី Seoul Fashion Week 2016
Jia ក្រុម miss A

 

តារា​ Kpop ល្បី​ៗ​ច្រើន​រូប​មក​បង្អួត​ Styleក្នុង​កម្មវិធី Seoul Fashion Week 2016
Nicole

 

តារា​ Kpop ល្បី​ៗ​ច្រើន​រូប​មក​បង្អួត​ Styleក្នុង​កម្មវិធី Seoul Fashion Week 2016
Jun, Wonoo, និងMingyu ក្រុម Seventeen

 

តារា​ Kpop ល្បី​ៗ​ច្រើន​រូប​មក​បង្អួត​ Styleក្នុង​កម្មវិធី Seoul Fashion Week 2016
Zhoumi ក្រុម Super Junior-M

 

តារា​ Kpop ល្បី​ៗ​ច្រើន​រូប​មក​បង្អួត​ Styleក្នុង​កម្មវិធី Seoul Fashion Week 2016
Sungjong ក្រុម INFINITE

 

តារា​ Kpop ល្បី​ៗ​ច្រើន​រូប​មក​បង្អួត​ Styleក្នុង​កម្មវិធី Seoul Fashion Week 2016
Seohyun ក្រុម Girls’ Generation

 

តារា​ Kpop ល្បី​ៗ​ច្រើន​រូប​មក​បង្អួត​ Styleក្នុង​កម្មវិធី Seoul Fashion Week 2016
Eunjung ក្រុម T-ara

 

តារា​ Kpop ល្បី​ៗ​ច្រើន​រូប​មក​បង្អួត​ Styleក្នុង​កម្មវិធី Seoul Fashion Week 2016
Son Naeun ក្រុម A Pink

 

 

ចុចអាន៖Girls’ Generation ស្លៀក​ឈុត​ខ្មៅ​មួយ​ក្រុម​ ​នាំ​មុខ​គេ​ក្នុង​កម្មវិធី ​“Style Icon Asia 2016”

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
ប្រភព៖ soompi