រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការងារ​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​នាយក​កម្មវិធី​ប្រចាំ​ប្រទេស​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​អាមេរិកាំង​សម្រាប់​សាមគ្គីភាព​អន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការងារ​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​នាយក​កម្មវិធី​ប្រចាំ​ប្រទេស​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​អាមេរិកាំង​សម្រាប់​សាមគ្គីភាព​អន្តរជាតិភ្នំពេញ ​៖​ កាលពី​វេលា​ម៉ោង​៩​និង​១៥​នាទី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៤​ ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ​២០១៦​ លោក​អ៊ិត ​សំហេង​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោក​វី​លៀប​ខុន​ខ្លី​ន​ នាយក​កម្មវិធី​ប្រចាំ​ប្រទេស​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​អាមេរិកាំង​សម្រាប់​សាមគ្គីភាព​អន្តរជាតិ​ហៅ​កាត់​ថា​ACELS​ចូល​ជួប​សម្ដែង​ការគួរសម ​និង​ពិភាក្សា​ការងារ​នៅ​ទី​ស្តី​ការ​ក្រសួង។ គោលបំណង​នៃ​ជំនួប​ដើម្បី​ស្វែងយល់​អំពី​ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មីៗ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ការងារ៕

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការងារ​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​នាយក​កម្មវិធី​ប្រចាំ​ប្រទេស​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​អាមេរិកាំង​សម្រាប់​សាមគ្គីភាព​អន្តរជាតិ