នាង Annie Yi នឹងសម្រាលកូនស្រីទី២ នៅខែមិថុនា

តៃវ៉ាន់៖ តារាចម្រៀងតៃវ៉ាន់នាង Annie Yi និងស្វាមីតារាសម្តែង Qin Hao រំពឹងបានឃើញមុខ កូនស្រីនៅខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៦ នេះក្រោយលែងលះពី អតីតស្វាមីតារាចម្រៀង Harlem Yu កាលពីឆ្នាំ២០០៩ ។

ព័ត៌មានពី Jayne star បានឲ្យដឹងនថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះថា តារាចម្រៀងវ័យ ៤៦ឆ្នាំនាង Annie Yi ដែលមានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ ១៣ឆ្នាំ ជាមួយអតីតស្វាមី Harlem Yu ថ្មីៗនេះបានប្រកាសដំណឹងល្អ ប្រាប់អ្នកគាំទ្រថា នាងកំពុងមានផ្ទៃពោះកូនស្រីទី២ ជាមួយស្វាមីវ័យ៣៧ឆ្នាំ Qin Hao ដែលនឹងសម្រាលនៅ ខែមិថុនាខាងមុខនេះ៕

នាង Annie Yi នឹងសម្រាលកូនស្រីទី២ នៅខែមិថុនា

នាង Annie Yi នឹងសម្រាលកូនស្រីទី២ នៅខែមិថុនា

នាង Annie Yi នឹងសម្រាលកូនស្រីទី២ នៅខែមិថុនា