ទស្សនា កម្សាន្តជាមួយ MV ក្រៅឆាករបស់ ផលិតកម្មថោន ពិតជាសប្បាយ និងកំប្លែងមែន

ភ្នំពេញៈ វីដេអូរយៈពេលជិត៤នាទី បានបង្ហាញពីឈុតក្រៅឆាក ការថត MV សម្រាប់ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ប្រពៃណីជាតិខាងមុខនេះ របស់ផលិតកម្មថោន ពេលបានទស្សនាហើយ គឺពិតជាប្លែកភ្នែក សប្បាយរីករាយ មានឈុតកំប្លែងច្រើន ។ ដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលទៅ ទស្សនាទាំងអស់គ្នា ចង់ដឹងថាមានឈុតឆាកអ្វីខ្លះ ក្នុងវីដេអូក្រៅឆាកនោះ ៕

ទស្សនា កម្សាន្តជាមួយ MV ក្រៅឆាករបស់ ផលិតកម្មថោន ពិតជាសប្បាយ និងកំប្លែងមែន

ទស្សនា កម្សាន្តជាមួយ MV ក្រៅឆាករបស់ ផលិតកម្មថោន ពិតជាសប្បាយ និងកំប្លែងមែន