យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

6 Videos


​អ្នកនាង យុគ ចិន្តា ដែល​ត្រូវបាន​មហាជន​ស្គាល់​ថា​ជា​ពិធី​ការិនី​រួសរាយ ពូកែ​វោហា​ស័ព្ទ និង សម្បូរ​ទៅដោយ​ទេពកោសល្យ​នោះ ពេលនេះ អ្នកនាង​បាន​បង្វែរ​កម្មវិធី​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន ដែល អ្នក​ទាំងឡាយ​តែ​ជប់លៀង​សប្បាយ​ក្អាកក្អាយ​ជុំ​ញាតិ​មិត្តភក្ដិ​នោះ មក​ធ្វើ​នូវ​កម្ម​វិធីចែក​អំណោយ ជូន​ជនទីទ័លក្រ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល និង កោតសរសើរ​ចំពោះ​ទឹក ចិត្ត​របស់​អ្នកនាង​យ៉ាង ខ្លាំង ។​

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

M88


​បើតាម​ការ​បង្ហោះ​នៅក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​របស់​អ្នកនាង ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា អ្នកនាង​បានសរសេរថា «​បង​យុគ ចិន្ដា ចែក​អំណោយ និង ជូន​ថវិកា ថ្នាំពេទ្យ និង សម្ភារ​ផ្សេងៗ​ជូន​ចាស់ជរា ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួប កំណើត នៅ​ស្រុក​ពួក ខេត្តសៀមរាប​» ។ ការ​បង្ហោះ​នូវ​ព័ត៌មាន​នេះ បានធ្វើ​ឲ្យ​មហាជន​ទាំងឡាយ កោតសរសើរ​នូវ​ទឹកចិត្ត​របស់​អ្នកនាង យុគ ចិន្តា យ៉ាងខ្លាំង ព្រោះតែ​សកម្មភាព​ដ៏​ប្រសើរ​បែបនេះ មិន​ងាយ​នឹង​កើតមានឡើង​ឡើយ ពិសេស​ការប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​ផ្ទាល់ខ្លួន​ទៅ​បម្រើ​ដល់​សង្គមជាតិ បែបនេះ ។​

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

​សូមបញ្ជាក់ថា បើទោះជា​មាន​វ័យ​ជ្រេ​បន្ដិច​ក្ដី តែ​អ្នកនាង យុគ ចិន្ដា នៅតែមាន​សក្ដានុពល​ក្នុង ការកាន់កាប់​នូវ​កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍​ជាច្រើន ហើយ​ប្រជាប្រិយភាព​របស់​អ្នកនាង ក៏​នៅតែ​ត្រូវបាន មហាជន​ទាំងឡាយ​ទទួលស្គាល់​ដដែល ។

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

​តោះ​! ទៅ​ទស្សនា​ទិដ្ឋភាព​នៃ​កម្ម​វិធីចែក​អំណោយ​ដល់​ចាស់ជរា​នៅ​ស្រុក​ពួក ខេត្តសៀមរាប របស់ អ្នកនាង យុគ ចិន្តា និង ក្រុមការងារ ដែលមាន​ដូចខាងក្រោម​៖ ខេមរា​

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…

យុគ ចិន្ដា ប្រើ​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​ទៅធ្វើ​រឿង​ដែល​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​…