ខេត្ត​សៀមរាប​ជាប់​លេខ ៥ ក្នុង​ចំណោម​ទិសដៅ​ទេសចរណ៍​កំពូល​ទាំង​១០​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ របស់ TripAdvisor

គេហទំព័រ​សម្រាប់​ការ​ស្វែង​រក​កន្លែង​ដើរ​កម្សាន្ត​ដ៏​មាន​ប្រជា​ប្រិយ TripAdvisor បាន​ធ្វើ​ការ​វិភាគ​ទៅ​លើ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​ តាម​រយៈ​ការ​ជ្រើសរើស​នូវ​ទិសដៅ​សម្រាប់​ដំណើរ​កម្សាន្ត​របស់​ពួក​គេ​ បាន​បញ្ចេញ​លទ្ធផល​កាល​ពី​ដើម​សប្តាហ៍​ឲ្យ​ឃើញ​ថា មាន​តែ​គោលដៅ​សំខាន់ៗ​ចំនួន ១០ ប៉ុណ្ណោះ​ ដែល​ទទួល​បាន​ការ​ទាក់ទាញ​ការ​ចូល​ទៅ​ទស្សនា​ខ្លាំង​សម្រាប់​ជិត​ពាក់​កណ្តាល​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៦។ ទីក្រុង សៀមរាប ​ខេត្ត​សៀមរាប របស់ កម្ពុជា បាន​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ ៥ ជា​គោល​ដៅ​ទេសចរណ៍​សំខាន់​សម្រាប់​ភ្ញៀវ​បរទេស។ ខាង​ក្រោម​ជា​ទិសដៅ​ទេសចរណ៍​សំខាន់ៗ​ទាំង ១០ សម្រាប់​ជិត​ពេល​ពាក់​កណ្តាល​ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ។

១) ទីក្រុង ឡុងដុង ប្រទេស អង់គ្លេស ។

ខេត្ត​សៀមរាប​ជាប់​លេខ ៥ ក្នុង​ចំណោម​ទិសដៅ​ទេសចរណ៍​កំពូល​ទាំង​១០​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ របស់ TripAdvisor

២) ទីក្រុង អ៊ីស្តាន់ប៊ុល ប្រទេស ទួរគី ។

ខេត្ត​សៀមរាប​ជាប់​លេខ ៥ ក្នុង​ចំណោម​ទិសដៅ​ទេសចរណ៍​កំពូល​ទាំង​១០​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ របស់ TripAdvisor

៣) ទីក្រុង Marrackech ប្រទេស ម៉ូរ៉ូកូ (Morocco) ។

ខេត្ត​សៀមរាប​ជាប់​លេខ ៥ ក្នុង​ចំណោម​ទិសដៅ​ទេសចរណ៍​កំពូល​ទាំង​១០​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ របស់ TripAdvisor

៤) ទីក្រុង ប៉ារីស ប្រទេស បារាំង ។

ខេត្ត​សៀមរាប​ជាប់​លេខ ៥ ក្នុង​ចំណោម​ទិសដៅ​ទេសចរណ៍​កំពូល​ទាំង​១០​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ របស់ TripAdvisor

៥) ទីក្រុង សៀមរាប ប្រទេស កម្ពុជា ។

ខេត្ត​សៀមរាប​ជាប់​លេខ ៥ ក្នុង​ចំណោម​ទិសដៅ​ទេសចរណ៍​កំពូល​ទាំង​១០​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ របស់ TripAdvisor

៦) ទីក្រុង Prague សាធារណរដ្ឋឆេក ។

ខេត្ត​សៀមរាប​ជាប់​លេខ ៥ ក្នុង​ចំណោម​ទិសដៅ​ទេសចរណ៍​កំពូល​ទាំង​១០​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ របស់ TripAdvisor

៧) ទីក្រុង រ៉ូម ប្រទេស អ៊ីតាលី ។

ខេត្ត​សៀមរាប​ជាប់​លេខ ៥ ក្នុង​ចំណោម​ទិសដៅ​ទេសចរណ៍​កំពូល​ទាំង​១០​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ របស់ TripAdvisor

៨) ទីក្រុង ហាណូយ ប្រទេស វៀតណាម។

ខេត្ត​សៀមរាប​ជាប់​លេខ ៥ ក្នុង​ចំណោម​ទិសដៅ​ទេសចរណ៍​កំពូល​ទាំង​១០​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ របស់ TripAdvisor

៩) ទីក្រុង ញូវយ៉ក សហរដ្ឋ​អាមេរិក។

ខេត្ត​សៀមរាប​ជាប់​លេខ ៥ ក្នុង​ចំណោម​ទិសដៅ​ទេសចរណ៍​កំពូល​ទាំង​១០​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ របស់ TripAdvisor

១០) ទីក្រុង Ubud ប្រទេស ឥណ្ឌូណេស៊ី ។

ខេត្ត​សៀមរាប​ជាប់​លេខ ៥ ក្នុង​ចំណោម​ទិសដៅ​ទេសចរណ៍​កំពូល​ទាំង​១០​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ របស់ TripAdvisor

ប្រភព៖ thebnews

  • ខេត្ត​សៀមរាប​ជាប់​លេខ ៥ ក្នុង​ចំណោម​ទិសដៅ​ទេសចរណ៍​កំពូល​ទាំង​១០​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ របស់ TripAdvisor已关闭评论
  • 43 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/24  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: