ឃាត់ខ្លួន​ជនជាតិ​វៀតណាម​អន្តោប្រវេសន៍​២៧​នាក់​ដោយសារ​ពុំមាន​លិខិត​ស្នាក់នៅ​កម្ពុជា​គ្រប់គ្រាន់​

ភ្នំពេញ ៖ ជនជាតិ​វៀតណាម​អន្តោប្រវេសន៍​ខុសច្បាប់​ចំនួន​២៧​នាក់ ( ស្រី ៥​នាក់ ) ត្រូវបាន​សមត្ថកិច្ច​អន្តោប្រវេសន៍ ឃាត់ខ្លួន​នាំទៅ​កាន់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​អន្តោប្រវេសន៍ ចាត់ការ​តាមច្បាប់ ដោយសារ​ពុំមាន​លិខិត ស្នាក់​នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​គ្រប់គ្រាន់​។​