ប្រិមប្រិយ ជួប​ស្នេហ៍ថ្មី​លើ​ទឹកដី​សហរដ្ឋអាមេរិក​

dnt-news : ​កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ តារា​កំប្លែង ប្រិមប្រិយ ដែល​កំពុងតែ​សម្ដែង​នៅលើ​ទឹកដី​សហរដ្ឋអាមេរិក ជាមួយ នាយ ក្រិន បាន​និយាយ​ពី​រឿង​ស្នេហា​របស់ខ្លួន តែ​កំពុងមាន​ទំនាក់ទំនង​ស្នេហ៍​ជាមួយនិង​គ្នា​នៅលើ​ទឹកដី​សហរដ្ឋអាមេរិក​។​