គៀត សុវណ្ណ​ឡាង ភ័យញ័រ​ជង្គង់​ពេល​មាន​ឈុត​បឺត​មាត់​

dnt-news : ​ខណៈ គៀត សុវណ្ណ​ឡាង ចាប់ផ្តើម​ទទួលយក​ការសម្តែង​លែង ​សូវ​រវីរវល់​ជាមួយ​អាជីព​ចម្រៀង​គេ​សង្កេតឃើញថា ប្រជាប្រិយភាព​របស់​នា​ង​ក៏​ចាប់ផ្តើម​ស្ទុះ​ឡើងវិញ មិនតែប៉ុណ្ណោះ​នាង​ក៏​ទទួលបាន​ការសរសើរ​ពី​សំណាក់​ទស្សនិកជន​ក្នុង​រឿង​ដែលមាន​ចំណងជើង​ថា “​មេដោះ​ក្រមុំ​” ដែល​ទើប​បញ្ចប់​ការចាក់​បញ្ចាំង​នៅលើ​ស្