កាតា លុត ហុងកុង ២-០ វគ្គជម្រុះ FIFA World Cup Russia 2018 (Video)

ដូហាទី៖ការប្រកួតវគ្គជម្រុះនៃព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup Russia 2018 ប្រទេសកាតាបានលុត ក្រុងហុងកុង របស់ប្រទេសចិន ក្នុងលទ្ធផល ២ទល់០ នៅទីក្រុងដូហា ប្រទេសកាតា ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦កន្លងមក បើយោងតាមគេហទំព័រ ស៊ីន ហួរ នាថ្ងៃទី២៥ មីនាម្សិលមិញ៕

កាតា លុត ហុងកុង ២-០ វគ្គជម្រុះ FIFA World Cup Russia 2018 (Video)

កាតា លុត ហុងកុង ២-០ វគ្គជម្រុះ FIFA World Cup Russia 2018 (Video)