រឿង​កំប្លែង​ខ្លី​​ “ម្រើមព្រះ​” ពី ង៉ែត សុវណ្ណនេត​

ទំព័រ​រឿង​កំប្លែង​មក​ដល់​ទៀត​ហើយ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ដើម​សប្តាហ៍​ Sabay ​បាន​នាំ​យក​រឿង​កំប្លែង​មួយ​គឺ​”ជួប​ខ្មោច” ពី​លោក​ឆាលី។ ថ្ងៃ​នេះ​​រីករាយ​ជា​មួយ​នឹង​រឿង​កំប្លែង​ខ្លី​​ចំណង​ជើង​ថា​ “ម្រើមព្រះ” ពី​តារា​សម្ដែង​ ង៉ែត សុវណ្ណនេត  វិញ​ម្តង​។

 

រឿង​កំប្លែង​ខ្លី​​ “ម្រើមព្រះ​” ពី ង៉ែត សុវណ្ណនេត​

 

ចង់​ដឹង​ថា “ម្រើមព្រះ​” ​មាន​អត្ថន័យ​បែប​ណា​តោះ​ទស្សនា​ វីដេអូ​ខាង​ក្រោម​៖​

 

 

រឿង​កំប្លែងខ្លីៗ​ផ្សេង​ទៀត​ មាន​នៅទីនេះ​

 

អត្ថបទ​៖ ថា ម៉ាលីដា