ការ​ប្រកួត E-Sport៖​ AK2 League សប្ដាហ៍​ទី​២​ចាប់​ផ្តើម​បន្ត​ថ្ងៃ​ស្អែក​

ការ​ប្រកួត​កីឡា​អេឡិចត្រូនិក​ពាន​រង្វាន់​ AK2 League ឈាន​ដល់​សប្តាហ៍​ទី​២​ហើយ​ដែល​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៦​ ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​ ​ដែល​រៀប​ចំ​សហព័ន្ធ​កីឡា​អេឡិចត្រូនិក​កម្ពុជា។ ការ​ប្រកួត​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ពី​ម៉ោង​១ រហូត​ដល់​ម៉ោង​៤ រសៀល​នៅ​តាំង​ពី​តាំង​ហាង​ Cyber Battle Ground, Sector7, 4G Dota, True Cyber ​និង Iron Net ​។

 

ការ​ប្រកួត​​ធ្វើ​ឡើង​តាម​រូបមន្ត​វិល​ជុំ​ដើម្បី​សន្សំ​ពិន្ទុ​ជា​រៀង​រាល់​សប្តាហ៍​រហូត​ដល់​សប្តាហ៍​ទី​១៣​ ទើប​យើង​អាច​រក​ឃើញ​ក្រុម​ខ្លាំង​ដែល​ជា​ម្ចាស់​ជើង​ឯក​ AK2 League ​តែ​ម្តង។ សម្រាប់​សប្តាហ៍​ទី​ ២​ នេះ​ក្រុម​ដែល​ត្រូវ​ចូល​រួម​ប្រកួត​មាន៖

 

 

ទី​តាំង​ប្រកួត

Iron Net

4G Dota

Sector7

True Cyber

Cyber Battle Ground

KlaSor[168]

JSCNeverDie

OverCome

Secret

The PangSdok

KurOyKlac

Final XTeam

OtJesKlac (2)

NeverCare

Five Military

Se7en Gun Club

Nano Omega

WhyNotMe

OtJesKlac (1)

Team 5 Noob

Kind LDP

YouWillKnow

Piramit

ExcellentY

Team DoMi

ការ​ប្រកួត E-Sport៖​ AK2 League សប្ដាហ៍​ទី​២​ចាប់​ផ្តើម​បន្ត​ថ្ងៃ​ស្អែក​

 

ការ​ប្រកួត E-Sport៖​ AK2 League សប្ដាហ៍​ទី​២​ចាប់​ផ្តើម​បន្ត​ថ្ងៃ​ស្អែក​

ការ​ប្រកួត E-Sport៖​ AK2 League សប្ដាហ៍​ទី​២​ចាប់​ផ្តើម​បន្ត​ថ្ងៃ​ស្អែក​

 

 

អត្ថបទ៖ សុធា