ប៉ាក​គី​អៅ ប្រមាថ​អ្នក​រួមភេទ​ដូចគ្នា ក្រុមហ៊ុន NIKE ផ្តាច់ការ​ឧបត្ថម្ភ​

dnt-news : ​កាលពី​ខែមករា​កន្លងទៅ​ស្តេច​ប្រដាល់​ហ្វីលីពីន ម៉ា​នី ប៉ាក់​គី​អៅ វ័យ​៣៧​ឆ្នាំ រូបនេះ​បានប្រកាសថា ការប្រកួត​នៅក្នុង​ខែមេសា​ខាងមុខ​របស់គេ​ជាមួយ​កីឡាករ​អាមេរិក Timothy Bradley នឹង​ក្លាយជា​ការឡើង​សង្វៀន​ប្រកួត​លើកចុងក្រោយ ហើយ​បន្ទាប់ពីនោះ​រូបគេ​អាច​ផ្តោតអារម្មណ៍​ទៅលើ​រឿង​នយោបាយ នៅ​ហ្វីលីពីន​ដ