អាង​អំណាច​ប្តី ជំទាវ​ចាយលុយ​អត់​ស្រណោះ​ដៃ​

dnt-news : ​ជំទាវ​ទីមួយ Grace Mugabe នៅ​ប្រទេស​ស៊ឹម​បា​វ៉េ ទ្វីបអាហ្វ្រិក ត្រូវបាន​ប្រជាជន​របស់ខ្លួន​មាន​កំហឹង​យ៉ាងខ្លាំង​បន្ទាប់ពី​និយាយថា នាងៗ​ដែល​ស្លៀកពាក់​ខ្លី​ចេញទៅ​លេង​ខាងក្រៅ​ហើយ​ត្រូវគេ​ចាប់រំលោភ គឺជា​កំហុស​របស់ខ្លួន បន្ទោស​អ្នកណា​កើត ។ សម្តី​នេះ​ផ្ទុយ​ពីស​ម្តី​ប្រធានាធិបតី Robert Mugabe ស្វ