សួស វី​ហ្សា ៖ សុគន្ធ នីសា​មកវិញ​ក៏​គ្មាន​បញ្ហា​

dnt-news : ​សួស វី​ហ្សា គឺជា​អតីត​តារាចម្រៀង​របស់​ផលិតកម្ម រ៉ក់ ដែល​ផ្តើម​អាជីព​សិល្បៈ​ចេញពី​សាលា​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​វិចិត្រសិល្បៈ​ដូច ឳ​ក សុគន្ធ​កញ្ញា ដែរ ហើយ​វី​ហ្សា មាន​លក្ខណៈ​ដូច ឳ​ក សុគន្ធ​កញ្ញា ច្រើន ដូចជា​ពួកគេ​អាច​ច្រៀង​បទ​ពី​ដើមៗ បទ​មហោរី ភ្លេង​ការ​ជាដើម​បាន​ដូចគ្នា បន្ថែម​ពីលើ​បទ​ចម្រៀ