មើលតម្លៃ iPhone SE នៅក្នុងប្រទេសចំនួន១០

នៅទីបំផុតក្រុមហ៊ុន Apple ចាប់ផ្ដើមបើកទទួល ការកុម្ម៉ង់ទុកមុនចំពោះ ម៉ូដែល iPhone ស៊េរីថ្មីរួមទាំង iPad Pro ទំហំ៩,៧អ៊ីញនៅក្នុងប្រទេស ចំនួន១០ដោយ មានតម្លៃខុសៗគ្នាទៅតាមតំបន់។ បញ្ជីខាងក្រោមបង្ហាញពីតម្លៃ iPhone SE នៅក្នុងប្រទេសទាំង១០។

មើលតម្លៃ iPhone SE នៅក្នុងប្រទេសចំនួន១០

 តម្លៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិក

ប្រទេស

iPhone SE 16GB

iPhone SE 64GB

អូស្ត្រាលី

ប្រមាណ ៥១០ដុល្លារ

ប្រមាណ ៦២២ដុល្លារ

កាណាដា

ប្រមាណ ៤៣៦ដុល្លារ

ប្រមាណ ៥៣៤ដុល្លារ

ចិន

ប្រមាណ ៥០៤ដុល្លារ

ប្រមាណ ៦២៧ដុល្លារ

បារាំង

ប្រមាណ ៥៤៥ដុល្លារ

ប្រមាណ ៦៥៧ដុល្លារ

អាល្លឺម៉ង់

ប្រមាណ ៥៤៥ដុល្លារ

ប្រមាណ ៦៥៧ដុល្លារ

ហុងកុង

ប្រមាណ ៤៤៩ដុល្លារ

ប្រមាណ ៥៥២ដុល្លារ

ជប៉ុន

ប្រមាណ ៤៦៦ដុល្លារ

ប្រមាណ ៥៧២ដុល្លារ

នូវែលហ្សេឡង់

ប្រមាណ ៥០០ដុល្លារ

ប្រមាណ ៦៣៤ដុល្លារ

សិង្ហបុរី

ប្រមាណ ៤៧៩ដុល្លារ

ប្រមាណ ៦០៣ដុល្លារ

អង់គ្លេស

ប្រមាណ ៥០៦ដុល្លារ

ប្រមាណ ៦១៩ដុល្លារ

 គួរបញ្ជាក់ថាថ្ងៃទី៣១ខែមីនានេះ ផលិតផល Apple ស៊េរីថ្មីទាំង iPhone SE និង iPad Pro នឹងដាក់លក់ជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេស ទាំង១០ខាងលើ។ ដោយឡែកបណ្ដាប្រទេស ជាច្រើនទៀតអាចនឹងចាប់ផ្ដើម លក់អំឡុងខែមេសា ខាងមុខនេះ៕

ប្រភព៖ សប្បាយ