បទសម្ភាសន៍ VOA៖ និស្សិត​វិចិត្រករ​ខ្មែរ​នៅ​អ៊ីតាលី បង្ហាញ​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​របស់​ខ្លួន​លើក​ដំបូង​នៅ​កម្ពុជា

បទសម្ភាសន៍ VOA៖ និស្សិត​វិចិត្រករ​ខ្មែរ​នៅ​អ៊ីតាលី បង្ហាញ​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​របស់​ខ្លួន​លើក​ដំបូង​នៅ​កម្ពុជា

លោក ផល រ៉ាណន់ វ័យ​២៥ឆ្នាំ ជានិស្សិត​វិចិត្រករ​ខ្មែរមួយរូប បាន​ផ្ដល់​កិច្ច​សម្ភាសន៍​ជាមួយ​ VOA ​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​ផ្សាយ​របស់ VOA កាលពី​ថ្ងៃទី​២២​ ខែ​មីនា នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ (ឡេង ឡែន/VOA)

បទសម្ភាសន៍ VOA៖ និស្សិត​វិចិត្រករ​ខ្មែរ​នៅ​អ៊ីតាលី បង្ហាញ​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​របស់​ខ្លួន​លើក​ដំបូង​នៅ​កម្ពុជា

គំនូរ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​គំនូរ​ជាង​៧០​ផ្ទាំង ដែល​បង្ហាញ​អំពី អគារ​ចាស់ៗ ត្លុក​កំប្លែង អំពី​ជីវភាព​រស់នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ រូប​ទេសភាព​ស្រុកស្រែ និង​រចនាបថ​សិល្បៈ​ខ្មែរ​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​២១​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ (ឡេង ឡែន/VOA)

បទសម្ភាសន៍ VOA៖ និស្សិត​វិចិត្រករ​ខ្មែរ​នៅ​អ៊ីតាលី បង្ហាញ​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​របស់​ខ្លួន​លើក​ដំបូង​នៅ​កម្ពុជា