គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ រៀបចំ​សន្និបាត ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​លើក​ទី​២​សាខា​បក្ស​នៅក្នុង ភូមិ​ព្រែកលៀប

ភ្នំពេញ:
នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ រៀបចំ​សន្និបាតក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​លើក​ទី​២ ក្រោម​អធិបតីភាព ប្រធានស្តីទី គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ ឯកឧត្តម កឹម សុខា នៅ​សាខា​បក្ស​នៅក្នុង ភូមិ​ព្រែកលៀប សង្កាត់ព្រែកលៀប ខណ្ឌ​ជ្រោយចង្វារ ៕

គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ រៀបចំ​សន្និបាត ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​លើក​ទី​២​សាខា​បក្ស​នៅក្នុង ភូមិ​ព្រែកលៀប

គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ រៀបចំ​សន្និបាត ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​លើក​ទី​២​សាខា​បក្ស​នៅក្នុង ភូមិ​ព្រែកលៀប

គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ រៀបចំ​សន្និបាត ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​លើក​ទី​២​សាខា​បក្ស​នៅក្នុង ភូមិ​ព្រែកលៀប

គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ រៀបចំ​សន្និបាត ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​លើក​ទី​២​សាខា​បក្ស​នៅក្នុង ភូមិ​ព្រែកលៀប