តារាម៉ូដែលចិន Xin Er ធ្វើឲ្យប្រុសៗឈ្លក់វង្វេង

ចិន៖ តារាម៉ូដែលដ៏សិចស៊ី របស់ចិន នាង Xin Er បានធ្វើឲ្យទស្សនិកជន ភ្ញាក់ព្រើតតែម្តង ខណៈបង្ហាញខ្លួនសិចស៊ី ទៅកាន់ទស្សនិកជន តាមរយៈ គេហទំព័រ redflava ។

រូបភាពដែល Xin Er បង្ហាញទៅកាន់ទស្សនិកជននេះ សឹងតែធ្វើឲ្យម្នាក់ៗ រកកន្លែងដោះទុក្ខចេញ ព្រោះតែនាងស្លៀកលីអូប៉ុនបាតដៃ បញ្ចេញ សាច់សខ្ចី ដូចបណ្តូលចេក  និងដើមទ្រូងមូលក្លំ ប៉ុនផ្លែដូង ធ្វើឲ្យពិភពលោកមានអាកាសធាតុប្រែប្រួល ឡើងអង្សារកម្តៅទ្វេរដង។

ទស្សនារូបភាពដ៏សិចស៊ីនាង   Xin Er ដូចខាងក្រោមនេះ៖

តារាម៉ូដែលចិន  Xin Er ធ្វើឲ្យប្រុសៗឈ្លក់វង្វេង

តារាម៉ូដែលចិន  Xin Er ធ្វើឲ្យប្រុសៗឈ្លក់វង្វេង

តារាម៉ូដែលចិន  Xin Er ធ្វើឲ្យប្រុសៗឈ្លក់វង្វេង

តារាម៉ូដែលចិន  Xin Er ធ្វើឲ្យប្រុសៗឈ្លក់វង្វេង

តារាម៉ូដែលចិន  Xin Er ធ្វើឲ្យប្រុសៗឈ្លក់វង្វេង

តារាម៉ូដែលចិន  Xin Er ធ្វើឲ្យប្រុសៗឈ្លក់វង្វេង

តារាម៉ូដែលចិន  Xin Er ធ្វើឲ្យប្រុសៗឈ្លក់វង្វេង