​ភ្លឺ​ភ្នែក​ក្រោយ​ឃើញ​ ឈុត​ឆាក​មុន​​ និង​ក្រោយ​កាត់ត​ក្នុង​រឿង​ភាគ​​បុរាណ​ចិន-កូរ៉េ​​

កន្លង​មក​ប្រិយមិត្ត​ច្រើន​តែ​ឃើញ​រូបភាព​មុន ​និង​ក្រោយ​កាត់​ត​របស់​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​អន្តរជាតិ​ខ្នាត​ធំ។ ឥឡូវ​នេះ​នាំ​គ្នា​មក​ទស្សនា​រូបភាព​មុន​ និង​ក្រោយ​កាត់​ត​របស់​ខ្សែភាពយន្ត​ភាគ​បុរាណ​របស់​ចិន​​ម្ដង​ទៅ​មើល​ថា​តើ​ខុស​ប្លែក​យ៉ាង​ណា​ដែរ។

 

​ភ្លឺ​ភ្នែក​ក្រោយ​ឃើញ​ ឈុត​ឆាក​មុន​​ និង​ក្រោយ​កាត់ត​ក្នុង​រឿង​ភាគ​​បុរាណ​ចិន-កូរ៉េ​​

 

​ភ្លឺ​ភ្នែក​ក្រោយ​ឃើញ​ ឈុត​ឆាក​មុន​​ និង​ក្រោយ​កាត់ត​ក្នុង​រឿង​ភាគ​​បុរាណ​ចិន-កូរ៉េ​​

 

​ភ្លឺ​ភ្នែក​ក្រោយ​ឃើញ​ ឈុត​ឆាក​មុន​​ និង​ក្រោយ​កាត់ត​ក្នុង​រឿង​ភាគ​​បុរាណ​ចិន-កូរ៉េ​​

 

​ភ្លឺ​ភ្នែក​ក្រោយ​ឃើញ​ ឈុត​ឆាក​មុន​​ និង​ក្រោយ​កាត់ត​ក្នុង​រឿង​ភាគ​​បុរាណ​ចិន-កូរ៉េ​​

 

​ភ្លឺ​ភ្នែក​ក្រោយ​ឃើញ​ ឈុត​ឆាក​មុន​​ និង​ក្រោយ​កាត់ត​ក្នុង​រឿង​ភាគ​​បុរាណ​ចិន-កូរ៉េ​​

​ភ្លឺ​ភ្នែក​ក្រោយ​ឃើញ​ ឈុត​ឆាក​មុន​​ និង​ក្រោយ​កាត់ត​ក្នុង​រឿង​ភាគ​​បុរាណ​ចិន-កូរ៉េ​​

 

​ភ្លឺ​ភ្នែក​ក្រោយ​ឃើញ​ ឈុត​ឆាក​មុន​​ និង​ក្រោយ​កាត់ត​ក្នុង​រឿង​ភាគ​​បុរាណ​ចិន-កូរ៉េ​​

 

​ភ្លឺ​ភ្នែក​ក្រោយ​ឃើញ​ ឈុត​ឆាក​មុន​​ និង​ក្រោយ​កាត់ត​ក្នុង​រឿង​ភាគ​​បុរាណ​ចិន-កូរ៉េ​​

 

​ភ្លឺ​ភ្នែក​ក្រោយ​ឃើញ​ ឈុត​ឆាក​មុន​​ និង​ក្រោយ​កាត់ត​ក្នុង​រឿង​ភាគ​​បុរាណ​ចិន-កូរ៉េ​​

 

​ភ្លឺ​ភ្នែក​ក្រោយ​ឃើញ​ ឈុត​ឆាក​មុន​​ និង​ក្រោយ​កាត់ត​ក្នុង​រឿង​ភាគ​​បុរាណ​ចិន-កូរ៉េ​​

 

ចុច​អាន៖ ​គូ​ស្នេហ៍​តារា​​ហុងកុង​​ដ៏​ល្បី​ឈ្មោះ​មួយ​គូ​ លួច​រៀប​ការ​ស្ងាត់ៗ​នៅ​ប្រទេស​អង់គ្លេស

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ zing