ជី​ជី ៖ បច្ចុប្បន្ន​ខ្ញុំ​នៅ​ទំនេរ​ស្អាត​តែម្តង​!

dnt-news : ​ប្រមាណ​ជា​៣​ខែ​មុននេះ​កញ្ញា​ជី​ជី ត្រូវបាន​សារព័ត៌មាន​ក្នុងស្រុក​មួយ​ចុះផ្សាយ​អំពី​នាង​ថា នាង និង​សង្សារ​ដែលជា​កូនកាត់​ចិន ស្ថិតនៅក្នុង​គ្រួសារ អ្នកមាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ម្នាក់​នោះបាន​ដឹក​ដៃ​គ្នា​ឆ្លងកាត់​ឧបសគ្គ ដ៏​ធំ​មួយ​បាន​ជោគជ័យ​ហើយ បន្ទាប់ពី​រនាំង​វណ្ណៈ​ដែល​រារាំង​បិទបាំង​ចំណង​ស្នេហ៍​រ